Екоминистерството блокира разширяването на ПАВЕЦ Чаира

  22 Юни 2022, 14:45     6084     1   
     


Министерство на околната среда и водите е обявило защитена зона по Натура, наречена Ниска Рила. Тя е потвърдена от Министерски съвет.

Това решение означава, че намеренията на Министерство на енергетиката за модернизация и разширение на ПАВЕЦ Чаира няма как да се случат без задължителните процедури по Оценка за въздействие на околната среда и Оценка за съвместимост за зоните по Натура 2000.

Тези процедури продължават с години. Задължително ще бъдат обжалвани от зелени екологични организации. Още от сега Сдружение Риболовен клуб Балканка е против, и по всяка вероятност ще обжалва проекта. Съдебните дела ще продължат с години.

Това е така, защото преди около 20 дни, по настояване на екоминистъра Борислав Сандов, и с подкрепата на депутатите от управляващата коалиция, ще се възстанови двуинстанционното съдебно обжалване за обектите от национално значение и сигурност, какъвто е ПАВЕЦ Чаира. Шансовете проектът да се случи в обозримо бъдеще са илюзионни.

Какво е зона Ниска Рила?

От над десетилетие зелени организации водят война с инвеститорите в зимния туризъм и ВЕЦ-овете. Един такъв случай е лифтът към Седемте рилски езера. За да се прекратят подобни проекти и нови лифтове в Рила, под натиска на екологични организации, преди 2 години се прие обявяването на "Защитена зона Рила буфер". В тази зона обект на опазване е рибата "главоч" и мечката. Но тези видове са в ограничена територия и имаше реална възможност някои от проектите за лифтове или ВЕЦ да се случат.

Затова зелени организации предприеха нова офанзива. Освен високите части на Рила, където е Националният парк, както и средните части, където е Рила буфер, се обособи Ниска Рила. В нея ще се опазват още 40 вида от флората и фауната.

Реално цялата планина Рила влиза в различни видове защитени зони, в които са забранени за почти всички видове човешки дейности, спорт, пашуване и отглеждане на животни.

На 28 април тази година Националният съвет по биоразнообразие, под ръководството на зам. министъра Тома Белев, приема, че в Ниска Рила ще се опазват още много допълнителни животински и растителни видове и местообитания.

Но в тази зона попада и язовир Яденица, който трябва да се разшири, за да може ПАВЕЦ Чаира да се превърне, както пише сайтът Капитал в "най -голямата батерия в региона".

Това няма как да стане, след като Министерство на околната среда и водите е включило още 40 вида за опазване в зона Ниска Рила. Тоест всеки един квадратен метър от Ниска Рила е обект на опазване и всякакви дейности, особено строителство са забранени.

За министерство на енергетиката, за енергийната система на страната и енергийната сигурност този 100% екологичен проект е изключително важен. Но както много често се случва, интересите на някои от зелените екологични организации са над тези на държавата и хората, какъвто е ПАВЕЦ" Чаира". Жалко е, че този така необходим проект, както и много други, няма да се случи, поради частни финансови и политически интереси на зелените.


     

Стоян28.06.2022 г., 16:07 ч.

То пък едно екоминистерство - овладяно от екорекетьори и мафиоти!