Конституционният съд решава дали ограниченията в Натура 2000 са обжалваеми

  11 Декември 2020, 23:51     4074     1   
     


Снимка: На 15.10.2020г. Конституционният съд отмени необжалваемостта на Общите устройствени планове.

Състав на Върховния административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд (КС) за разпоредба на Закона за биологичното разнообразие.

Става дума за заповедите, издадени от Министерството на околната среда и водите, които обявяват дадена местност за защитена и по този начин ограничават правата на собствениците на земи и гори в зоните Натура.

Конституционния съд ще трябва да реши дали те могат да бъдат обжалвани.

Досега това беше невъзможно. По този начин в почти 1 милион парцела, или над 34 % от територията на страната, които са обхванати от Натура, собствениците не могат да се разпореждат с имотите си, заради наложените ограничения.

Делото, заради което сезират КС, е по жалби на граждани и фирми срещу заповедта на екоминистъра от 12 декември 2017 г., с която е обявена защитена зона „Комплекс Калиакра”, съобщава lex.bg. Тя е в землищата Каварна, Балчик и на селата Тюленово, Камен бряг, Свети Никола, Българево, Божурец и Топола и обхваща 483, 363 кв.км, от които 473, 272 кв.км морски пространства.

Според ВАС чл.12, ал.7 от ЗБР напълно ограничава защита на правото на собственост.

Категоричната забрана за обжалване на заповедта по чл.12, ал.7 ЗБР води до невъзможността да бъде преценено дали наложените ограничителни мерки противоречат на принципа на пропорционалност, явяващ се измерение на правовата държава, пишат върховните съдии.

И заявяват, че тя противоречи и на чл.120, ал.2 от Конституцията, като лишава собствениците от съдебен контрол върху административния акт, който засяга техни права и интереси.

„Това засягане е пряко и непосредствено, предвид обстоятелството, че наложените ограничителни мерки произтичат от самата заповед. Забраната за обжалване на заповедта не дава възможност да се извърши проверка за спазване на процедурата по изготвяне, оповестяване и издаване на заповедта за обявяване на защитена зона.

Ограничаването на достъпа до съдебна защита не може да засяга реализацията на основни права и свободи на гражданите, освен когато не е обусловено от висша конституционна ценност, каквато съдът счита, че в случая не е налице. При изключване на определени административни актове от съдебно обжалване законодателят остава ограничен от общите конституционни принципи, като не могат да бъдат изключени от съдебно обжалване административни актове, които засягат основни конституционни права, каквото безспорно е и правото на собственост“, пише ВАС.

Еко Новини припомня, че наскоро Конституционният съд излезе с решение, с което отмени необжалваемостта на Общите устройствени планове, като допусна засегнатите страни, тоест собствениците на имоти, да търсят своите права по съдебен ред. 

Необжалваемостта на Заповедите по Закона за биологичното разнообразие е напълно аналогичен случай. И ако КС следва своята практика ще се очаква аналогично решение, както с ОУП.


     

Атанасов12.12.2020 г., 14:56 ч.

От 20 години страхливите правителства не можаха да се справят със зеленият рекет.Дано най -накрая КС го направи и им спре бизнеса.