Корояд убива горите ни

  24 Август 2017, 17:12     9398     1   
     


Иглолистните гори в България загиват. Нападнати от корояд, изсъхват все повече гори в планините около София, Перник, Кюстендил и в други части на страната. Иглолистните гори загиват с невиждани темпове, а броят на заразените от корояд дървета нараства с всеки изминал месец.

„Това е процес, който върви в цял свят. В цяла Европа, Русия, Америка. Освен че имаме налични иглолистни култури с висока гъстота на нетипична височина, имаме такива климатични фактори като засушаването, високи температури. Това пък вече намалява устойчивостта на дърветата”, обясни инж. Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие.

Между 12 и 15 милиона декара е площта на иглолистните гори в България. В планините около София процесът може да промени начина, по който изглеждат планините и цялата природа. От 53 хиляди кубически метра заразена дървесина през 2012 г., само през първите 6 месеца на 2017 загиналите дървета вече се равняват на 400 000 кубически метра дървесина.  

„Близо една четвърт от българската гора може да загине. Проблемът с короядите и масовите поражения, които правят, произхожда от това, че от едно семейство корояди създават поколение от 60 малки ларви, като тази бялата ларва, като порастват за 1-2 месеца до млади корояди и от тези 60 корояда могат да възникнат нови 60 по 60 – 3600 корояда. При първото поколение е заразено едно дърво, при следващо 10, а по-следващо 100, а на третото поколение вече имаме 10 хиляди дървета. Тоест към края на годината от едно дърво може да са заразени нови 10 хиляди дървета”, обясни Александър Дунчев.

Източник: БТВ 

 


     

Todor20.09.2017 г., 10:13 ч.

Искрено съм изненадан че сайт с подобна насоченост си позволява да публикува подобна информация. Аз дори не съм достатъчно запознат с спецификата на залесяването но имам някои откъслечни познания. Залесяването на иглолистни гори на места които не са естественият им ареал си има последствия. Някои от тези последствия са има

 


Последни

България

Парламентът сложи край на зеления рекет

   09 Април 2024   3543    1