Министерство на екологията ще изкупува частни имоти с понто-сърматски степи

  04 Май 2022, 11:17     6735     4   
     


На 18 май Оперативна програма околна среда (ОПОС) ще проведе заседание. На него ще се обсъжда методологията и критериите, по които директно ще се изкупуват земеделски земи,  определени като понто-сарматски степи. Ще се одобряват и цените и начините на плащане. Очаква се да се разработят реда и условията, по които ще се предоставя и безвъзмездна, директна финансова помощ на собствениците на имоти.

Проблемът с понто-сърматските степи възникна през 2017 година. Тогава собствениците на земи в района на Калиакра се разбунтуваха срещу заповед на Министерство на околната среда и водите, с която се забрани всякаква селскостопанска и инвестиционна дейност заради наличие на  понто-сърматски степи, както и заради наказателна процедура от Европейската комисия свързана с тяхното опазване.

Стигна се дори до намесата на полицията и на тогавашния премиер Борисов.

За да се реши спора между еколози и собственици на земи, бе дадено обещание държавата да изкупи, на пазарни цени, частните имоти, които са определени като понто-сарматски степи.

Какво представляват понто-сарматските степи?

Това са сухи тревни местообитания, в които виреят растения, приспособили се да растат на   песъчливи и каменисти почви. Има ги само в района на Добруджа, като основната им част на територията на Румъния. Наличието им в България е спорно, тъй като някои научни публикации ги определят като малки, изолирани и незначителни местообитания за България, чиято роля в екосистемата и нужда  от опазване не е напълно доказана.

Реално те са описани като "значими" за първи път преди няколко години в „Ръководство за местообитанията в България“, изготвено от неправителствени организации и МОСВ. В него те се определят като особено ценни и от европейско значение. Преди този документ, който ги описва на една страничка, не съществуват научни данни и разработки, потвърждаващи, че в Приморска Добруджа е имало Понто-сърматски степи, които да имат някакво значение за екосистемата.

В този регион по-характерни са божуровите степи, които са разпространени из защитената зона „Комплекс Калиакра“. Те не се водят приоритетно местообитание, въпреки че са характерни за цялата територия на Приморска Добруджа. За разлика от понто-сарматските степии, за божуровите степи има много информация в научната ни литература. 

Сега Министерство на околната среда и водите се е заело с решаването на този казус.

Как и на какви цени ще се изкупуват земите, пазарни или нормативно определени, все още не е ясно. Това ще се обсъжда на 18 май на заседанието на Оперативна програма околна среда, на което е задължително да бъдат поканени всички засегнати страни, включително и собствениците на земи от района на Каварна и Балчик.


     

Иванов15.05.2022 г., 07:43 ч.

Разработили си "ръководство" преди неколко години, сега си определят цените Уж критерии - браво на подкрепящите зеУлени джендъри!

Марин08.05.2022 г., 21:16 ч.

Поредната далавера на Зеления октопод, която ще бъде за наша сметка.

Йонов06.05.2022 г., 18:54 ч.

Нова схема за печелене на пари от тандема Сандов-Белев.Зелени разбойници.

Атанас Чобанов05.05.2022 г., 17:55 ч.

Неслучайно Борислав Сандов и Тома Белев са част от българската зелена мафия...