Мобилна автоматична измервателна станция е поставена в с. Труд

  06 Март 2017, 11:04     2031     0   
     


Снимка: БНР

Мобилна автоматична станция за извършване на измервания на качеството на атмосферния въздух е поставена в с. Труд на 1 март 2017 г. Тя е позиционирана в непосредствена близост до централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД, на ул. „Пирин“ – място, посочено от общинската администрация. Пробонабирането на мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда е започнало още същия ден.

Според Закона за чистотата на атмосферния въздух – чл. 19, ал. 2, кметът на общината също „осъществява контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха“. Затова той има пълни права допълнително да разпореди разполагането на измервателна станция в близост до къщите и независима лаборатория, която да направи изследвания на отделените емисии от двигателя на централата.

Във връзка с множество сигнали на жителите на с. Труд за влошено качество на въздуха РИОСВ-Пловдив разпореди територията на населеното място да бъде включена в задължителния мониторинг на качеството на въздуха през 2017 г. В тази връзка от вчера станцията започна измерването, което ще продължи 13 денонощия и ще се извърши във всеки един от четирите сезона (общо 51 дни).

Източник: МОСВ