МОСВ се захваща със сбърканите територии от Натура 2000 из страната

  09 Април 2019, 19:04     5836     2   
     


Ред и повече правомощия на местните власти при управлението на зоните в Натура 2000 въвежда Министерството на околната среда и водите с предложените промени в Закона за биологичното разнообразие, които ще бъдат внесени за одобрение от правителството.

Промените в закона бяха представени от министър Нено Димов и директора на Националната служба за защита на природата Мирослав Калугеров на пресконференция в София

„Промените предвиждат силна децентрализация при взимането на решенията за управление на Натура 2000. Още през 2017 г. ЕК прие План за действие за природата, хората и икономиката, който се отнася до мрежата от защитени зони. За себе си съм го перифразирал като „природата и икономиката за хората“, защото хората са в центъра на политиката", каза министър Димов.

С промените предложени от МОСВ. Местните общности трябва да имат водещата роля при вземането на решения за управление и развитие на мрежата "Натура 2000" в съответния регион.

Освен това всички първични данни, които се използват за определяне на зоните от НАТУРА вече ще бъдат проверявани. Когато работата е финансирана с публични средства, авторите на проучването ще бъдат длъжни да направят резултатите и данните от него обществено достъпни.

„Държавата не разполага с голяма част от тези данни. Оттук нататък държавата не може да си позволи да взима решения по данни, които не са проверени. Тук новото е, че тези данни трябва да бъдат проверени за достоверността им. Ние сме свидетели на огромно количество зони, които попадат в "Натура" и които по никакъв начин не могат да бъдат в "Натура", защото данните, по които са направени, са непроверени. Факт е, че тези грешки са правени преди повече от 12 години и е много трудно да бъдат изправени в момента и този закон дава и тази възможности" добави министърът.

„Подходът, който беше приет от всички организации, беше на териториален принцип с шеф на управлението областния управител. Чиновниците смениха областния управител с РИОСВ. Според нас не е редно процесът да бъде ръководен от регионалната екоинституция, защото не зелените организации слушат инспекцията по околна среда, а РИОСВ слуша зелените. Областният управител от друга страна като институция не е подвластен на РИОСВ“, коментира и Тодор Георгиев от Националната асоциация „Българско Черноморие“.


     

Мартин22.04.2019 г., 23:07 ч.

Сега излезе новина, че България ще плаща наказателни такси заради "зелените" и тяхната сбъркана Натура 2000!

Алекс17.04.2019 г., 14:13 ч.

А кой и защо ги е объркал тези зони? Сигурно, за да могат "зелените" рекетьори да прибират колосални суми за проекти и проектчета?!?

Последни

България

Кметът на село Ярлово спирал водата на Перник

   15 Януари 2020   6275    0