Моят Край - Пещера Венеца

  24 Октомври 2021, 22:48     6103     0   
     


Пещера Венеца се намира на 14 km източно от град Белоградчик. Открита е през 1970г. при взривни дейности на кариерата край гара Орешец. До тогава тя е била херметически затворена и изолирана от външния свят, на което се дължат уникалните образувания в нея. В пещерата не са допускани посетители до 2015г., когато тя е облагородена с европейско финансиране и отваря врати.

Мнозина я наричат най-красивата пещера в България. В нея има много разнообразни и редки образувания. Могат да се видят ледени кристали, сталактити, сталагмити, арагонитни кристали, гроздовиден сталактит, калцитни образувания и др. По целия под са разпръснати различни на цвят кристали. В нея има и уникални образования, които водачите наричат пещерни корали.

В пещерата има изградено специално художествено осветление, което прави гледките й още по-невероятни.

Дани Стойкова