Нов рекорд: Португалия задоволи всичките си енергийни нужди за 6 дни само с ВЕИ

  22 Ноември 2023, 16:10     2192     0   
     


Португалия постави нов световен рекорд, задоволявайки енергийните нужди на цялата страна за 6 дни само от възобновяеми източници на енергия.

От 31 октомври до 6 ноември производството на енергия от възобновяеми източници надхвърли нуждите на страната за цели 149 поредни часа. Предишният рекорд, поставен през 2019 г., беше 131 часа, в които предлагането надвишава търсенето.

За шест последователни дни са генерирани 1102 GWh електроенергия при 840 GWh употребени от страната през същия период. Така производството надвиши енергийните нужди на домакинствата и индустрията с 262 GWh. Това позволи на държавата дори да изнесе електроенергия за съседна Испания, което се случва рядко.

Постижението се дължи основно на метеорологичните условия, благодарение на които Португалия успя да отбележи рекордно високи нива на електроенергия, произведена от ветрогенераторите си.

„Тези важни рекорди са доказателство, че Португалия е на устойчив път към постепенното заменяне на конвенционалните енергоизточници с възобновяеми“ коментираха от мрежовия оператор REN.

Португалия се стреми да генерира 85 процента от своята електроенергия от възобновяеми източници до 2030 г. Тя се надява да изведе от експлоатация всичките си електроцентрали, работещи с природен газ, до 2040г. и да стане въглеродно неутрална до 2045г. - пет години по-рано от първоначалния си ангажимент.

През целия октомври възобновяемите енергийни източници са генерирали 67 процента от енергийните нужди на страната, най-вече благодарение на благоприятните условия за хидроенергия и вятърна енергия. Вятърът като източник имаше исторически връх миналия месец, счупвайки рекорда за електричество, произведено за един ден.

От началото на годината ВЕИ са задоволили 56% от енергийните нужди на страната. Вятърът представлява 24 процента от тях, водната енергия 18 процента, слънчевата енергия 8 процента и биомасата 6 процента.

Природният газ произвежда 21 процента от енергията на Португалия, а останалите 23 процента се внасят от други страни.


     

 


Последни

България

Парламентът сложи край на зеления рекет

   09 Април 2024   3540    1