Обгазяване в Девня вследствие на токов удар

  08 Август 2017, 16:59     1780     0   
     


Снимка: Снимката е илюстративна

Токов удар от тази сутрин стана причина за обгазяване в град Девня. Аварията е станала в ТЕЦ “Девен”, собственост на “Солвей Соди” .

Няма замърсяване от спряното заради токовия удар производство в „Солвей Соди“.

Експерти на РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС са в “Солвей Соди” АД и следят за развитието на ситуацията във връзка с възникнал в 8,20 ч. днес силен токов удар в националната електропреносна мрежа. Вследствие на токовия удар са спрели работещите парогенератори в ТЕЦ, както и цялата инсталация за производство на калцинирана сода на “Солвей Соди” АД.

Към 11 ч. няма наличие на данни за замърсяване на атмосферния въздух и водите. По резултатите в реално време от автоматичната измервателна станция „Изворите“, гр. Девня, не е констатирано повишаване концентрациите на контролираните замърсители на атмосферния въздух, като същите са значително под пределно допустимите концентрации.

Сформираните екипи са в готовност за извършване на пробовземания за качеството на атмосферния въздух в района с апаратура за експресно определяне на замърсители „GASMET“, както и за водни проби на изход от утаителен басейн „Падина“, непосредствено преди заустване в р. Провадийска.

Приложени са процедурите според аварийния план за действие с евакуация на собствения и външен персонал, както и допълнителни превантивни дейности за елиминиране замърсяването на водите на изход от утаителен басейн “Падина” – чрез поставяне на пръстени на водоотливната шахта за задържане на течностите в обема на съоръжението.

Стартирани са дейности по въвеждане в експлоатация на парогенераторите и последващ пуск на инсталацията за производство на калцинирана сода./ Нова Варна ©