Община Габрово обжалва Плана за управление на парк Българка, пречи на тунела под Шипка

  07 Февруари 2022, 16:01     1951     0   
     


Кметът на Габрово Таня Христова обжалва пред Върховния административен съд решението на правителството, с което е приет План за управление на Природен парк „Българка“. Предвидените рестрикции за ново строителство поставят под съмнение изграждането на тунел под връх Шипка.

В жалбата пред Върховния административен съд кметът на Габрово настоява Планът за управление на Природен парк „Българка“ да бъде променен, като в него се включат предвидените като допустими в Закона за защитените територии  дейности, сред които е строителството на инфраструктурни обекти, предвидени в устройствени и технически планове и проекти.

Вписаните в атакувания план рестрикции за зоната от Парка, в която попада тунелът под Шипка, поставя под съмнение неговото изграждане, посочват от местната администрация и цитират текст от документа, в който е записано, че се забранява ново строителство, като се изброяват изключенията, отнасящи се до водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради за нуждите на парка, архитектурни елементи, свързани с туризма и сигурността на посетителите.