Община Поморие проведе маратон в защитена територия, докато критично застрашени птици мътят

  16 Май 2023, 09:54     3457     2   
     


Община Поморие проведе маратон в защитената територията „Поморийско езеро“, в която в момента мътят критично застрашените според Червена книга на България морски дъждосвирци.

„Поморие Рън“ се е провело на 13 май, като е избрано трасето да преминава през лагуната на езерото, въпреки многократните апели на природозащитници маршрутът да бъде променен.

Поморийското езеро е обявено през 2001г. за защитена местност по Закона за защитените територии. В заповедта изрично е записано, че в границите на защитената местност е забранено „безпокоене на птиците“. В нея гнездят „63 вида, застрашени от изчезване, птици“.

Освен това езерото е и първата територията в България, добавена в списъка на Рамсарската конвенция, за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици.

В момента тече активният гнездови сезон на критично застрашените за България дъждосвирци. Те са малки и деликатни птици, които гнездат точно в лагуната, на плажа, на който се проведе маратона.

Събитието съвпадна с момента, в който женските все още мътят яйцата. Това се случва в ямички по пясъка, близо до растителни туфи и дюните. Гнездата им са незабележими и трудно могат да бъдат избегнати.

Въпреки всичко това Община Поморие и кметът на градът Иван Алексиев отказаха да променят маршрута на маратона, за да се избегне унищожаване на гнезда на дъждосвирци.


     

Спиридон17.05.2023 г., 21:31 ч.

Ама Вие съвсем изпаткахте ве????

Тренд17.05.2023 г., 21:14 ч.

Ама какво значение имат там някакви си пилци, важното е да отчетем дейност и народа доволен и общината дейна.