Още през 2020г. Гърция облекчи екологичните изисквания, за да насърчи инвестициите

  12 Април 2024, 19:42     1986     0   
     


Преди дни група депутати внесоха за гласуване на второ четене в Народното събрание промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които трябва да улеснят процедурите по изграждане на проекти от национално значение и да спрат зеления рекет в България.

Парламентът сложи край на зеления рекет 

През 2020г. гръцкият парламент също прие проектозакон за „модернизация на екологичното законодателство“. Решението бе подкрепено от 158 народни представители, като само 58 гласуваха против.  

„Новите регулации приети от парламента поставят ясни правила при опазването на околната среда, но в същото време дават възможност за бързо и устойчиво развитие. Те ще сложат край на инвестиционните планове, които са „заседнали в чекмедже“ коментира министър председателят Кириакос Мицотакис през 2020г.

Законът промени регулациите за използване на земя, начина за извършване на екологични оценки и екологично лицензиране и управлението на защитени зони и зони част от мрежата на НАТУРА 2000. С него бяха улеснени процедурите за изграждане на възобновяеми източници на енергия като ветрогенератори и даде възможност за проучване за полезни изкопаеми в защитени зони.

Новите правила позволиха зоните от НАТУРА 2000 да бъдат разделени на четири категории според характеристиките им. Четирите групи ще имат ясни правила, за това каква дейност е разрешена и забранена.

Зоните от НАТУРА вече са управлявани от новосъздадената Организация за околната среда и промени в климата. Тя изготвя становища при наличие на инвестиционен проект в дадена зона.  

„Целта ни е да намалим времето, което е нужно за изкарване на всички екологични разрешителни от 8 години на 150 дни. Ако не направим нищо ще останем държавата, в която никой не иска да инвестира, особено във времена на коронавирус“ добави министърът на околната среда Костис Хацидакис тогава.

Част от приетите промените са:  

  • поставяне на времева рамка за изготвяне на екологични оценки и разрешителни,
  • разделяне на зоните, част от НАТУРА 2000 в четири категории според тяхното ниво на защита,
  • разрешаване на частни изпълнители да изготвят екологични оценки и оценки за въздействие върху околната,
  • увеличаване на срока на действие на екологични разрешителни от 10 на 15 години,
  • увеличаване на срока на действие на екологични оценки до 25 години,
  • събиране на всички екологични разрешителни в един общ документ,
  • улесняване на процедурата за изграждане на възобновяеми източници на енергия,
  • разрешаване на проучвания за полезни изкопаеми в определени защитени зони.

     

 


Последни

България

Кирил Петков и баща му си присвоили плажа Корал

   29 Април 2024   7026    0