Откриха 100 тона загробени пестициди

  18 Август 2020, 18:51     4377     1   
     


Почти 100 тона загробени пестициди са намерени в страната след проверка на МОСВ за неправилно съхранявани препарати за растителна защита, разпредена от Върховната административна прокуратура.

Според Министерството на околната среда и водите е възникнал с ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК и възстановяване на собствеността върху земята. След ликвидацията и възстановяване на собствеността складовете стават собственост на земеделски кооперации, кметства, частни фирми, физически лица или са безстопанствени. През изминалите години е загубена документация, сградният фонд е увреден,  поради което рискът от замърсяване на околната среда е увеличен.

Най-много обекти, където има проблеми със загробването на пестициди е Плевен - 16 склада. В Стара Загора те са - 4, в Монтана и Враца са регистрирали по два, а на територията на Благоевград, Пазарджик и София са по един.

Цялото количество на територията на РИОСВ-Плевен е 29 тона твърди и 6 600 литра (около 7,26 тона) течни отпадъци, повечето с неустановен състав и произход. Според направена оценка на риска от РИОСВ, складовете трябва да бъдат почистени в следния приоритетен ред - с. Петърница, с. Бъркач, гр. Червен бряг, гр. Долни Дъбник, гр. Искър, с. Дълбок дол, с. Горни Дъбник, с. Бели Осъм, с. Крушуна и с. Тешава.

Министърът на околната среда и водите е съобщил на ВАП, че е необходимо да се осигури финансиране за обезвреждането на 89,145 тона твърди и 9 905 литра течни или общо около 100 тона.

От МОСВ е извършена оценка на риска, въз основа на която да се осигури приоритетно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за дейностите по изгребване, преопаковане, транспортиране до площадка.


     

Алекс20.08.2020 г., 11:14 ч.

Използвам случая да попитам къде е бил Тома Белев и WWF в този случай? Значи когато става въпрос за втори лифт на Банско, те протестират пред Министерски съвет, а когато говорим за пестициди, които съсипват природата и почвата и са опасни за хората - Белев и жена му от WWF никакви ги няма!?! Това ли са зелените в България?