Открит е стар боеприпас в НП “Пирин”

  17 Август 2020, 21:48     1956     0   
     


Открит е стар невзривен боеприпас в района на местността “Малък казан” в Национален парк “Пирин”. Уведомени са органите на МВР и на  Министерство на отбраната и се предприемат действия по обезвреждането му.

Временно се забранява преминаването по туристически маршрут номер 7 от “Бъндерица” до местност “Голям Казан”- зелена маркировка. Умоляват се гражданите да избягват преминаването по маршрутите в местността “Казаните” и  да следват указанията на компетентните органи.

Боеприпаса не е опасен, защото е без взривател. Той се намира извън ски зона Банско.