Петте масови измирания в историята на Земята

  25 Май 2023, 12:19     34069     0   
     


Автор: Филип Филипов 

Макар мнозина да познават само изчезването на динозаврите преди около 65 милиона години, всъщност планетата Земя, през историята си от 4.6 милиарда години, е преживяла пет масови измирания на видовете. 

Какво е масово измиране?

Преди да разгледаме в детайли тези пет събития, трябва да разберем какво означава масово измиране, а именно - представлява кратък период от време, в който значителна част от видовете на Земята изчезват.

Причините за подобно явление могат да варират от геологични процеси, през промени в климата и нивата на елементи в атмосферата, до астероиди, мегавулкани и микроорганизми убийци. Могат да се дължат и на съвкупност от няколко фактора.

Периодите на измиране обикновено вървят ръка за ръка с периоди на разцвет на определени видове. След катаклизмите, оцелелите видове разполагат с повече храна, обитават по-големи територии, често остават без естествени врагове и имат всички предпоставки за бързо развитие.

Нека разгледаме петте масови измирания в историята на Земята, при които, поне 50% от видовете са изчезвали.

 

Масовото измиране Ордовик-Селур

 • Кога: Преди около 440 милиона години, между периодите Ордовик и Селур от Палеозойската ера.
 • Колко: Около 85% от всички видове изчезват.
 • Защо: Разместване на земните плочи, континентален дрейф и настъпилите климатични промени вследствие

 

Първото масово умиране, за което знаем, е преди 440 милиона години между периодите Ордовик и Селур. По това време от историята на Земята костните риби са били вече развити, а океаните вече са били дом на богато биоразнообразие, а първите организми на сушата тепърва да се развивали.

Учените смятат, че причина за измирането на около 85% от видовете на Земята се дължи на разместване на континентите, което е довело до драстични промени в климата.

Първо планетата е навлязла в ледена епоха. Нивото на океана е спаднало драстично, а земноводните видове не успели да се адаптират към сухоземен живот при ниски температури. Почти всички на сушата изчезват.

Излизането от ледената епоха става за изключително кратък геологически период. Нивото на световния океан рязко се повишава, което разрежда съдържанието му на кислород. Това води до масово измиране на морските видове.

Измирането Ордовик-Селур е второто най-голяма измиране в историята на земята.

 

Масовото измиране Девон

 • Кога: Преди 375 милиона години по време на периода Девон от Палеозойската ера.
 • Колко: Около 80% от видовете на Земята изчезват.
 • Защо: Липса на кислород в Световния океан, рязко падане на температурите, вулканична дейност и може би астероид

 

Измирането Девон настъпва малко след Ордовик-Селур. Точно когато климатът на Земята се стабилизира и организмите отново се развиват, съвкупност от няколко фактора водят до изчезването на 80% от видовете.

Учените предлагат няколко основни хипотези за причината.

Бързото развитие на сухоземните организми и приспособяването на морските растения за живот на сушата водят до недостиг на кислород в Световния океан. Това задушава голяма част от морските обитатели и те измират.

Бързият разцвет на растенията по сушата пък от своя страна води до драстично намаляване на нивата на въглероден диоксид в атмосферата. Без парниковия ефект Земята започва да изстива, а голяма част от сухоземните организми не успяват да се приспособят към по-ниските температури.

Учените смятат, че има и още фактори, причинили измирането на 80% от видовете на Земята през Девон, като например изригване на мегавулкани и дори сблъсък с небесно тяло, но това остава мистерия.

 

Масовото измиране Перм – Триас

 • Кога: Преди около 250 милиона години по време на периодите Перм и Триас, точно на границата между Палеозойската ера и Мезозой.
 • Колко: 96% от всички видове на Земята измират
 • Защо: Сред възможностите са сблъсък с небесно тяло, мегавулкани, климатични промени, дори и микроорганизми убийци.

 

По време на измирането Перм – Триас животът на Земята се спасява на косъм от пълен рестарт. Известен като „Голямото измиране“ през този период, за сравнително кратко време, 96% от видовете изчезват.

Учените все още нямат пълна яснота за причините, но основните хипотези са две:

 • Измирането е предизвикано от съвкупност от събития, като удар от астероид, кокто причинил изригването на огромни вулкани на повърхността на Земята. Това довело до насищането на атмосферата с метан и базалт и спад на нивата на кислород, което задушило организмите на планетата ни.
 • Според най-новите проучвания измирането може да се дължи на развитието на едноклетъчни организми, които са устроени за живот в среда с високи нива на метан. Тези организми са станали доминантен вид в океана и са задушили другите обитатели.

Измирането Перм-Триас е най-голямото подобно събитие в историята на Земята, за което знаем, а явлението слага край на Палеозойската ера и начало на Мезозойската.

 

Масовото измиране Триас – Юра

 • Кога: Преди 200 милиона години, в края на периода Триас от Мезозойската ера.
 • Колко: Над 50% от видовете на Земята изчезват
 • Защо: Засилена вулканична активност, пренасищане на водите с базалт, промяна в киселинността на Световния океан и промени в климата.

 

Четвъртото масово измиране всъщност е комбинация от няколко по-малки явления. То продължава над 18 милиона година и заличава над 50% от видовете на Земята. Учените смятат, че засилена вулканична активност е основният причинител.

В продължение на милиони години мегавулкани изригват на повърхността на Земята и изпускат огромни количества базалт, които покриват повърхността. Вулканичните газове от своя страна насищат атмосферата и водят до резки промени в климата, а дори и до промяна в киселинността на Световния океан. Над половината видове не могат да се приспособят към новите условия и изчезват.

 

Масовото измиране Креда – Терциер

 • Кога: Преди около 65 милиона години в края на периода Креда.
 • Колко: Около 75% от видовете изчезват.
 • Защо: Земята е ударена от астероид

 

Измирането Креда-Терциер е последното и най-известното от петте масови измирания. Случва се преди около 65 милиона години, а около 75% от видовете остават в историята. Сред тях са и динозаврите, които изчезват завинаги от планетата Земя.

Учените имат консенсус, че измирането е причинено от сблъска на Земята с астероид. Сблъсъкът мигновено заличава не-малко част от видовете, а след него планетата изпада в т.н. дълга зима. Сблъсъкът, последвалите множество вулканични изригвания, както и горенето на огромни залежи биологична маса в горните слоене на Земята,  образуват гъст облак в атмосферата, който не позволява навлизането на слънчева светлина. Това довежда до резки промени в климата, застудяване, отравяне на въздуха и киселинни дъждове, които убиват голяма част от оцелелите видове след самия сблъсък.

 

В резултат на петте големи измирания, както и на много други по-малки събития през последните 500 милиона години, днес повече от 99% от четирите милиарда видове, обитавали някога Земята, са изчезнали завинаги. 


     

 


Последни

България

Парламентът сложи край на зеления рекет

   09 Април 2024   3543    1