Подкрепяте ли използването на сила при борбата с бракониери?