Профилактиката е на първо място сред приоритетите на правителството в сектор "Здравеопазване"

  16 Август 2017, 09:24     1950     0   
     


Снимка: Николай Петров, Министър на здравеопазването

Профилактиката е на първо място сред приоритетите на правителството в сектор "Здравеопазване". Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Николай Петров. 
Целта е постигане на максимално ниво на качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност. Това ще бъде постигнато чрез засилване на превенцията и контрола на хроничните незаразни заболявания, разширяване на скрининговите и профилактичните изследвания, посочи министър Петров. В програмата на правителството се предвижда и повишаване на информираността на населението.

Министър Петров подробно разясни програмата на правителството в сектора, като очерта основните насоки - мерки за повишаване на компетентността на здравните работници, мерки за здравно образование сред учениците, висок обхват на задължителните имунизации, повишен здравен контрол от страна на регионалните здравни инспекции, нов модел на заплащане на лекарския труд, превенция сред рисковите групи, както и подобряване на лечението на наркозависими. 
В областта на лекарствената политика се предвиждат реални мерки за ограничаване на паралелния износ, за да няма липса или недостиг на лекарства. Предвижда се да се въведе механизъм за осигуряване на лекарства при липсата им на българския пазар, както и усъвършенстване на реимбурсната политика. Ще бъде създаден национален регистър на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, посочи министър Петров.

Започва обществен дебат за демонополизацията на НЗОК. Различни работни групи са ангажирани с темите за демонополизацията на обществения фонд, както и с остойностяването на медицинските дейности. Подготвя се нов механизъм за заплащане на медицинските специалисти, каза още министър Петров, но не уточни какъв е той.
 Петров засегна и темите за въвеждане на електронното здравеопазване, разработване на единна информационна система, подобряване на достъпа до медицинска помощ, стимулиране на лекарите, работещи в неблагоприятни условия, създаване на интегрирани социални услуги и други./ bulgaria.utre.bg