Сняг затрупа планините, очакват се наводнения

  10 Март 2020, 18:45     7005     1   
     


Въпреки сухата зима тази година, в последните дни рязко се увеличиха валежите. В планините  снежната покривка е значителна. Във високите части на Рила, Пирин и Родопите тя е около 200 сантиметра. Подобно, но с покривка около 100 сантиметра, е и по върховете в Стара планина. На Витоша, под Черни връх, където извира река Струма, снегът е над 1м.

Това са големи водосборни райони и при топенето на снежната покривка в края на март, април и май, ако не се вземат навременни мерки ще има големи наводнения. Поради водната криза в Перник регулирането на нивото на водите в язовирите се превърна едва ли не в престъпление. Собствениците на язовирите, каквито са областните управи и общините, от страх от медийни публикации и скандали  не подготвят водоемите за пролетното увеличение на водите. Същото важи и за Министерството на околната среда, Министерството на регионалното развитие и Министерство на икономиката. Държавните ВиК оператори и Басейновите дирекции подплашени от непрестанните прокурорските проверки не са в състояние да изработят реални графици и заявки за потреблението на вода за оставащите месеци до края на годината.

Сега всички са вторачени в коронавируса, но управлението на водите, и то в период на обилно снеготопене, е не по малко отговорно действие, което засяга живота  здравето и имуществото на българите. Не трябва да има забавяне а да се вземат адекватни решения особено за големите язовири ползвани за битово потребление и промишлени нужди.


     

Мартин12.03.2020 г., 12:10 ч.

Дано не се стигне до наводнения, но с този сняг ще имаме още малко време, за да покараме ски на любимото Банско!