Tунелът Петрохан няма да се строи заради Натура 2000

  24 Септември 2023, 19:20     6225     2   
     


Тунелът Петрохан е поредната жертва на зоните по Натура 2000.

След като преди седмица стана ясно, че всичките трасета на АМ Черно море са получили негативни становища от Министерството на околната среда и водите, заради преминаването им през Натура, сега става ясно, че същата съдба очаква и тунелът Петрохан.

Този път, освен, че трасето засега местообитания, то нарушава и Директивата за птиците. По тази причина още през 2021г. служебният министър на екологията Асен Личев прекратява  процедурата за Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС).

По идеен проект тунелът под Петрохан има три трасета, които са с дължина от 4 и 7 километра. Всичките обаче са отхвърлени от Министерството на околната среда и водите. Тоест екоминистерството и министерството на регионалното развитие и благоустройството все още не са стигнали до консенсус за избор на трасета. Няма и процедура за задание и изработване на ОВОС.

Разработване на Оценката за въздействие върху околната среда и Оценката за съвместимост със зоните по Натура са процеси, които изискват много време, както и анализи и теренни проучвания, които трябва да обхванат четири сезона. Докато се стигне до тези процеси обаче трябва да се извърви и тромавата административна процедура, която е заложена в екологичното законодателство.

Най-големият проблем обаче са зелените неправителствени организации.

 

От юли 2024г. връщат двуинстанционно обжалване за обекти от национално значение

От 1 юли 2024г. се връща двуинстанционно обжалване на ОВОС за обектите от национално значение. Под натиска на тогавашните екоминистър и заместник министър, Борислав Сандов и Тома Белев, през 2022г. Народното събрание промени закона за Опазване на околната среда, който беше сложил спирачка на зелените, за да не могат до безкрайност да обжалват важни за  страната инфраструктурни обекти.

През 2017г. Парламентът реши, че за важни публични проекти – магистрали, тези от  енергетиката и националната сигурност и др., срокът за произнасяне от съда по жалбите на еколозите, ще е максимум 6 месеца, като обжалването става само на една съдебна инстанция.

Тогава това решение беше силно критикувано от зелените неправитествени организации, защото то прекратява схемата им – пари, за да не обжалват. Нещо, което бе дългогодишна практика на еколозите.

 

Ако върнат двуинстанционното обжалване, всеки важен проект в България ще се забави с поне 5 години

Ако през юли 2024г. наистина се върне двуинстанционното обжалване, то нито тунела под Шипка, нито тунела под Петрохан, нито някоя от новите магистрали, ще бъдат завършени в обозримо бъдеще. Няма да има завършени АМ Струма, АМ Русе - Велико Търново, АМ Черно море, магистрата Гюешево -Дупница. На новите лотове на Хемус също ще се правят Екологични оценки. Същото важи и за разширението на Тракия.

Същото важи и за рехабилитацията и изграждането на нови ЖП линии, както и за проектите от енергийния сектор.

Всички те са обречени, ако се допусне отново зеленият рекет.


     

A30.09.2023 г., 19:14 ч.

Чиновниците само изпълняват Законите, гласувани в т.анр. парламент... ДУпетатите са еднополови, биз - бизе с "еколозите" рекетьори!
Що в Швейцария може, а на тази територия с 1332 години История - неможе!?

Пламен25.09.2023 г., 11:26 ч.

Поредната Натура 2000.... докога ще страдаме по този тежък път

 


Последни

България

Парламентът сложи край на зеления рекет

   09 Април 2024   3540    1