ВАС: ТЕЦ Брикел ще работи до решаването на спора

  17 Август 2022, 19:58     4589     1   
     


Върховният административен съд (ВАС) остави в сила определението на Административен съд – Стара Загора, с което е спряно предварителното изпълнение на заповедта на РИОСВ - Стара Загора за спиране на дейността на ТЕЦ "Брикел", съобщава 24 Часа. Тя беше издадена след посещение на бившия екоминистър Борислав Сандов в предприятието, когато охраната не го пусна на проверка. 

С тази заповед на предприятието беше наложена принудителна административна мярка за преустановяване на производствената дейност по Закона за опазване на околната среда.


В спора пред ВАС върховните магистрати са се произнеси единствено по отношение на предварителното спиране на изпълнението на заповедта на РИОСВ – Стара Загора, но не и по отношение на твърденията на екоинспекцията за замърсяване на околната среда.


Върховните магистрати приемат, че обсъждането на твърдяните в жалбата на РИОСВ - Стара Загора нарушения от страна на "Брикел" във връзка със замърсяване на околната среда по компонент атмосферен въздух и за нарушения на изискванията на чл. 123в, т. 2 от Закона за опазване на околната среда относно изпълнение на условията в комплексното разрешително, е извън предмета на правния спор относно предварителното изпълнение на заповедта. Ако ВАС разгледа и коментира тези твърдения, би се достигнало до произнасяне по спора по същество, което е недопустимо в рамките на настоящото частно производство.


По всички посочени седем групи нарушения, които са подробно и детайлно описани в мотивите на атакуваната заповед, следва да се произнесе първоинстанционният съд като постанови решение по същество относно законосъобразността на процесната заповед и наложената с нея принудителна административна мярка.
Тричленният състав на ВАС констатира, че определение е в съответствие с формираната трайна съдебна практика по този вид спорове, според която незабавното спиране на дейността на ТЕЦ само по себе си води до причиняване на значителни и трудно поправими вреди.

Тричленният състав на ВАС споделя изцяло изводите на първостепенния съд относно специфичния характер на производството на дружеството и мястото му в критичната инфраструктура на страната. То е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение националната сигурност. Това означава, че дейността на ТЕЦ "Брикел" е от висок обществен интерес и съответно незабавното й преустановяване преди влизане в сила на процесната заповед би накърнила съществено този интерес.
От значение в случая е и обстоятелството, че предварителното спиране дейността на "Брикел" би довело до спад на нивото на язовир "Розов кладенец", който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите. 


     

Hasan20.08.2022 г., 13:25 ч.

БобИто, идигО-то и останалите измекяри - сътвориха поредното голямо Нищо! После - Съд-а е виновен за некадърността на "изп. власт" - или пак покриване на личн изгоди и интереси!
идигО-то - до кога ще взима заплата на "служител" в МОСВ!?