Възобновиха теренните проучвания на видове и природни местообитания в България

  07 Декември 2021, 16:00     1093     1   
     


Снимка: Грапав бегач

Възобновиха изпълнението на теренните проучвания на видове и природни местообитания в България

Международният Консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН" възобнови изпълнението на теренните проучвания на видове и природни местообитания в България.

Дружеството е изпълнител по проект „Извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ по ОПОС 2014-2020 към Изпълнителната агенция по околна среда.

В периода от август до месец декември 2021 г. експерти по отделните групи – безгръбначни, риби, бозайници, прилепи, растения, мъхове и типове природни местообитания извършиха теренни проучвания в над 700 места за мониторинг.

По време на проучванията са установени голяма част от целевите обекти, предмет на мониторинга, както на територията на зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“, така и извън тях. Работата ще продължи и през зимния период, като ще се прилагат методики за мониторинг на някои видове бозайници, съобщиха от дружеството.

Теренни проучвания през миналата година откриха за първи път от 50 години насам редкия грапав бегач. Еколозите установиха голяма част от целевите видове безгръбначни животни в България по време на теренни проучвания.

Най-интересните открити представители са: Carabus variolosus (1  екземпляр до с. Вършец), Saga pedo (2 екземпляра на резерват „Сините камъни"), Pilemia tigrina (6 екземпляра до Враца) и  Nymphalis vaualbum (13 екземпляра до с. Горни Лом). Редкият бръмбар Lucanus cervus-1083 (4бр.) е намерен в гр. Маджарово на завоя на р. Арда. Всички тези видове са изключително редки за фауната на България поради факта, че са с много локално разпространение. Най=редкият открит вид е грапавият бегач (Carabus variolosus), който, както вече стана ясно, не е откриван през последните 50 години в България. 


     

Стоян10.12.2021 г., 11:51 ч.

Това е добра новина напук на псевдо-зелените мафиоти, които тероризират България с глупостите си!