Зелените отново искат забрана на пашата в трите национални парка

  30 Май 2024, 16:26     1201     4   
     


Снимка: Веселина Кавръкова, директор на WWF България и жена на Тома Белев

Зелени активисти и организации искат забрана за паша на животни в трите национални парка.

След като преди година Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието не се поддадоха на натиска на зелените и разрешиха пашата в Националните паркове, сега еколозите отново се опитват да постигнат целта си.

 

 

Каква е историята?

Вече години наред еколозите от коалицията „За да остане природа в България“ се опитват да спрат пашата на животни в националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан. Най-настоятелни са от Световния фонд за дивата природа(WWF), чийто директор за България е Веселина Кавръкова – жена на небезизвестния бивш заместник министър на екологията Тома Белев.  

Затова през март 2022г., по време на мандата на Белев, бе приета забрана от Министерство на околната среда и водите, с която драстично се намаляват площите, където пашуват животни.

Нещо, против което неведнъж са се обявявали всички от животновъдния бранш.

Преди година, през лятото на 2023г., зелените поискаха тази забрана да се продължи.

Тези ограничения през 2022г. са включени от Белев и Сандов в Стратегическия план за земеделието. Ако останат в действие, това означава, че за българските животновъди завинаги ще остане в сила забраната за паша в националните паркове.

Заложените през 2022г. от Сандов и Белев ограничения нямат нищо общо с практиката в алпийските държави. Там се стимулира животновъдите да водят животни, най-вече крави, на паша в паркове, защото по този начин естествено се съхраняват тревните покрития.

Освен това държавните институции и ски курортите подкрепят тази практика, защото по този начин екологично се подравняват трасетата за ски, туристическите пътеки и поляни и т.н.  

Обичайна гледка от Алпите е добитък да пасе под във високите части на планината – под лифтове, около хижи и езера и други

С какви мотиви швейцарското WWF иска забрана през 2023г.?

На 25 август 2022г. от WWF изпращат становище до Министерство на околната среда и водите, с което искат тотална забрана за паша и в трите национални парка. В него дори плашат държавата с наказателни процедури. Документа е подписан от директорът Веселина Кавръкова.

 

 

 

Един от основните мотиви, с които WWF искат абсолютно да се забрани пашуването е толкова абсурден, че е странно, че може да попадне в официален документ:

"ДОКОЛКОТО ЖИВОТНИТЕ, ОБЕКТ НА СУБСИДИРАНАТА ПАША В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРКОВЕ, СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, СУБСИДИРАНАТА ПАШАТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ. ПРОЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ В ПАРКОВЕТЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА."

Друг, също толкова нелеп мотив е, че пашуващите животни ще са конкуренция на дивите кози за храна и са заплаха за "ВНАСЯНЕ НА НЕПРИСЪЩИ ВИДОВЕ" и "НАМЕСА В БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ".

Трети мотив е, че пашуващите животни ще замърсят водите и бреговете на водните площи.

Ако всичките тези доводи са валидни, това означава, че не само в Националните паркове, но и навсякъде в планините ,равнините и долините в страната трябва да си забрани свободната паша на домашни животни.

Тук възниква и най-важният въпрос към частната неправителствена организация WWF: Защо в Швейцария не е забранена свободната паша след като толкова сериозно вреди на природата?

Как така в никоя европейска държава няма тотална забрана за паша, а това трябва да си случи само в България, и защо зелените се опитват да саботират българското животновъдство?

Преди година министерствата не се поддадоха на натиска на зелените и разрешиха пашата в парковете.

Екоминистерството позволи пашата в Националните паркове 

 

Какво е новото искане на зелените?

Сега „Зелени закони“ отново са подхванали темата и настояват Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието да забранят пашуването в Националните паркове. Забрана, каквато няма в развитите европейски държави.

Още повече това може да има негативни последици върху природата, разказва Марин Куртев, инженер лесовъд и природозащитник.

Пример за това е Национален парк „Дидя“ в Гърция, където преди 20 години, след големи дискусии, се забранява пашата на кози. Резултатът – при пожарите през миналото лято паркът е почти унищожен, за разлика от парковете, където пашата е позволена, които оцеляват с далеч по-малко щети.

 


     

Ba03.06.2024 г., 09:17 ч.

Нищо не са измислили - нямат собствено мислене - мантрирани са от господарите си и кристалите. Въпроса е ДОКОГА ще търпим и тия смръдливци!? Никакви субсидии, никакви проекти! Да ги накажем с ИЗТРИТАВАНЕ!

Калин 02.06.2024 г., 22:59 ч.

Пак са измислили някоя схема за пари.

Асен01.06.2024 г., 10:20 ч.

Трябва да забранят зелените, а не пашата!

Октопод31.05.2024 г., 16:36 ч.

С настоящото писмо Ви уведомявам за наличието на сериозни нарушения при учредяването на “СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ” (наричано по-долу “Сдружение”) с ЕИК 131054794, които са в противоречие със законовите изисквания, установени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Съгласно разпоредбите на ?