КС образува дело срещу необжалваемостта на зоните в Натура 2000

  14 Декември 2020, 19:06     2896     1   
     


Конституционният съд е образувал дело за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие.

Става въпрос за заповедите, издадени от Министерството на околната среда и водите, които обявяват дадена местност за защитена и по този начин ограничават правата на собствениците на земи и гори в зоните Натура.

Еко Новини припомня, че в края на миналата седмица КС бе сезиран от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС).

Причина за това е, че ВАС смята, че чл.12, ал.7 от Закона за биоразнообразието напълно ограничава защита на правото на собственост.

Долу може да видите прессъобщението на КС:

„Днес, 14 декември 2020 г., Конституционният съд образува к. д. № 14/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие.“


     

Станоев14.12.2020 г., 19:26 ч.

Дано КС ,отхвърли необжалваемоста ,защото другото си е жива национализация.