Според Тома Белев подмяната на Драгалевския лифт става с "насърчително за строеж"

  05 Декември 2023, 18:10     3818     6   
     


В пост във Фейсбук, бившият директор на парк Витоша, Тома Белев твърди, че няма никакъв проблем да се реновира Драгалевският лифт, защото в плана за управление е записано, че се  "насърчава реконструкцията и модернизацията на сгради и съоръжения".

Белев твърди и друго - че няма никакъв проблем да се "подменят" Княжевския, Романския Конярника и други лифтове и влекове.

Александър Дунчев, бивш депутат от ПП-ДБ и бивш заместник на Тома Белев в парк Витоша, наскоро каза, че "Тома Белев нищо не разбира от гори". Оказва се, че Белев не разбира и от паркове и планове за управление. Да не говорим за материя като Закона за устройство на територията(ЗУТ).

Александър Дунчев: Тома Белев нищо не разбира от гори 

За сведение на Белев в ЗУТ няма такава формулировка "насърчително за строеж". Има "разрешително за строеж", което е задължително, когото ще се прави реконструкция, модернизация или ремонт. За да се получи такова разрешение трябва да се изпълнят много строги изисквания.

Едно от тях е, че проектът  за реконструкция и модернизация, в случая на Драгалевският лифт, подлежи на контрол от Регионалната инспекция по околна среда и води(РИОСВ). От там може да поискат екологична оценка и оценка за съвместимост, защото цяла Витоша е зона, защитена по Натура. Следващата стъпка е да има технически или работен проект. Следва неговото одобрение и чак след това Главният архитект на Столична община издава разрешителното за строеж. Едва тогава, при положение, че някоя зелена неправителствена организация не е обжалвало процедурите, може да започне "укрепването и заздравяването" на стълбовете на Драгалевският лифт", както е разпоредено в Решението на Върховният административен съд.

Всичко това не може да се случи, защото действащият план забранява новото строителство на територията на цяла Витоша.

Има една възможност за подмяна на старите лифтове с нови, но тя е толкова нереалистична, че е невъзможна за реализация. Според нея, ако новият или модернизиран стар лифт е със същия капацитет и в същото трасе, и не е увеличена застроената площ на основата на пилона, може да има подмяна.

Това означава, че стълбът трябва да е в същия фундамент, на същото място и захванат  в дупките на старите анкерни болтове. Ако трябва да се подмени Драгалевският лифт, то той отново трябва да е точно копие на този от 1956г. – двуседалков, с капацитет от 300 човека. И всичко тези ремонтни дейности трябва да се извършат без "нарушаване на тревното покритие", както е записано в Плана за управление.

Условия, които на практика са неизпълними.

Формулировката „НАСЪРЧАВА“ е една куха фраза, която е вписана в неработещия план. Няма никаква процедурна и правна стойност. Това е едно пожелание, което по никакъв начин не влияе и не ангажира никого да ремонтира или не лифта.

От много години експерти говорят, че при действащия план за управление на парк Витоша не може да се извърши никаква модернизация на съществуващите лифтове и влекове, защото на цялата територия на Витоша новото строителството е забранено. Каквото и да "насърчава" Белев, ремонтът е строителство, а то е блокирано от плана .

Въпросният план е „натаманисван“ цели 8 години и е одобрен през 2005, когато Белев е директор на парка. Основната цел на този план е, да не може на Витоша да се изграждат нови, модерни лифтове и влекове. Всичко, което говорят еколозите, че на Витоша няма проблем да се подменят лифтовите съоръжения е лъжа и измама.

От 2016 година в Министерство на екологията отлежава новият план за управление на парк Витоша. За него са платени 600 000 лв. Той позволява, при спазване на законовите изисквания, да се ремонтират, подменят и изграждат нови лифтове и писти.

Приемането на този план, заради натиска на зелените, е  блокирано от Министерство на околната среда и водите. Докато той не се одобри от Министерски съвет и не влезе в сила, нищо на Витоша не може да се случи.

Другият още по-голям проблем пред реконструкцията и модернизацията на лифтовете на Витоша е Законът за горите. Той забранява изграждането на такива съоръжения. Както и промяна предназначението на териториите в парка. На този нормативен акт също е наложителна спешна промяна.

Капаните, заложени в законите от зелените, пречат за развитието на зимния и летен туризъм в страната. Всичко е направено тенденциозно, с цел да не се развиват планинските региони.

Всичко е в услуга на чужди, външни интереси.


     

Валя06.12.2023 г., 14:50 ч.

Заради този накадърник лифта и Витоша са на това дередже. Евро държавите нямат подобен тип олкова накадърни управници и вървят напред. А, София в сърцето си с планина като Витоша не може един лифт да построи

Лея 06.12.2023 г., 12:28 ч.

Тома изобщо не се чува май!

Гошо06.12.2023 г., 10:25 ч.

Белев, нали баш вие и вашите измислени зелени организации саботирате работата от години. Кво се правиш са на ощипана мома?

Димо05.12.2023 г., 23:36 ч.

За последните няколко години преди спирането на лифта ,има няколко тежки инцидента ,които едва нефзавършват със смърт. Причината,е че няколко стълба поддават и въжето увисва.Трябва ли да се чака някой да загине ,че да се сетят властите ,че не може хора да се возят на лифт правен през 1953 г от Вагоно -ремонтният завод в София.

205.12.2023 г., 20:53 ч.

За строителните действия, дължими по чл.195, ал. 3 ЗУТ за предотвратяване на увреждането или разрушаването на строеж в резултат на авария или други обстоятелства, не са необходими строителни книжа. Целта на нормата е да премахне възникналата опасност за строежа, затова предпоставянето на необходимите укрепителни или възстанови

105.12.2023 г., 20:46 ч.

Необходимостта от заздравяването на един строеж (по начало законен), чрез ремонтни и възстановителни дейности, разпоредени със заповедта на кмета по чл. 195, ал. 4 ЗУТ, няма нищо общо с извършването на ремонт и реконструкция, като вид строеж по § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, без строителни книжа. Решение № 2692 от 25.02.2014 г. по адм. д. № 13611/2013 на Въ