Витоша - ръждясалата планина: факти и лъжи

  06 Април 2023, 19:21     11914     10   
     


В Президентството се проведе среща за бъдещето на Витоша и възможностите за развитие на планината като зимен и летен туристически център. На нея президентът Румен Радев нарече Витоша „музей на затворени, ръждясали лифтове“.

Сред участниците бяха министрите, Росица Карамфилова, Весела Лечева, Илин Димитров и Иван Шишков, кметът на столицата Йорданка Фандъкова, специалисти и представители на ски-училищата.

Впечатление направи коментарът на кмета на София, според която „Има изтекъл План за управление на Витоша, няма нов план“.

 

Това изобщо не отговаря на истината

 

Природен парк Витоша има нов План за управление

Природен парк Витоша има изготвен нов План за управление, който е готов още от 2015г. и седи вече осем години на трупчета заради натиск на зелени неправителствени организации.

През 2014 година започна разработване на новия План за управление на Витоша. Той трябва да замени предшественика си, който е приет през 2005г. и е с валидност от 10 години – тоест действието му е изтекло през 2015г.

На 30 октомври 2015 година готовият нов и актуализиран План за управление на Витоша е предаден от възложителя - Дирекцията на природен парк Витоша, за одобрение в Министерство на околната среда и водите. За изготвянето му са платени 600 хиляди лева.

От тази дата вече 8 години Планът отлежава в министерство на екологията и под натиска на зелените, като Тома Белев, Борислав Сандов, Петко Ковачев, Андрей Ковачев, Петко Цветков и др., не бива внесен за обсъждане във Висш експертен екологичен съвет.

По процедура след това той трябва да бъде гласуван от Министерски съвет.

Той не е стигнал до Министерски съвет единствено и само заради зелените. Тяхното недоволство е породено от факта, че това е един от първите планове за управление, които те не успяха да спечелят при обществената поръчка.

Така те не можаха да прокарат интересите си и да забранят модернизацията на ски съоръженията в Плана от 2015г., както е в Плана от 2005г., който е правен от Тома Белев и компания, и който чрез няколко юридически хватки абсолютно забранява подмяната на каквито и да е съоръжения.

Отделно новият План позволява ремонт на съществуващият сграден фонд в парка -  хотели, хижи, заведения и почивни станции, но без да се увеличава капацитета им - леглова база и места за хранене.

Така зелените още през 2015г. започнаха да плашат с протести, ако Планът бъде приет. Те измислиха аргумента, че на новия план трябвало да се прави допълнителна екологична оценка.

Важно е да припомним, че както от Еко Новини първи съобщихме, на 30.12.2021г. Министерски съвет, председателстван от Кирил Петков, по предложение на тогавашните министър и зам. министър на околната среда и водите, Борислав Сандов и Тома Белев, прие Плана за управление на природен парк Българка. Въпросният план е изготвен от консорциум, с председател зам. министъра Тома Белев, и няма извършена допълнителна екологична оценка, каквато зелените искат да бъде правена на Плана за Витоша. Дори самият Белев, в качеството си на зам. министър на околната среда, дава становище, че няма нужда от такава оценка. 

Съдът отхвърли решението на МС за одобрение на плана за парк Българка 

 

Какви са рестрикциите в Плана за управление от 2005г.?

Действащият План за управление, приет преди почти 20 години, има няколко особено важни режима. В него изрично е записано, че

„не се предвижда изграждането на нови ски писти и лифтови съоръжения“, че „не се допуска изграждането на нови въжени линии за достъп до туристически центрове“ и, че „не се допускат дейности, водещи до нарушаване и увреждане на тревното покритие“.

Изключително важен е и текстът, който позволява евентуална реконструкция на лифтовете. Той гласи, че

„реконструкцията на лифтовите съоръжения се ограничава в границите на съществуващите трасета“.

На пръв поглед изглежда сякаш може би има някаква възможност за ремонт или подмяна на лифтовете. Това обаче не е така. Текстовете много умело са вкарани в юридически капан.

От една страна се забранява ново строителство на лифтове. Освен това се забраняват и дейностите, които биха нарушили тревното покритие. В същото време се разрешава реконструкцията само в границите на старото съоръжение. Тук е разковничето.

За да бъде сменен старият лифт, новото съоръжение трябва да ползва основите на стълбовете на старото – фундаментите, които са правени преди 50-70 години. Планът не допуска изграждането на нови фундаменти за лифтовете, тъй като забранява новото строителство, а новите основи, по смисъла на Закона за устройство на териториите, са ново строителство, за което се иска строително разрешение. Няма как да се изградят нови фундаменти и без нарушаването на тревното покритие, което също е забранено.

Тук е важно да се вметне, че този текст не позволява и създаването на нови писти, а на Витоша официално има само една такава – Витошко лале.

Тъй като лифтовете са правени по много стари технологии, преди повече от половин век, техните спецификации – големина на фундаменти, брой стъпки, не отговарят на модерните изисквания за безопасност.

 

Двете най-големи фирми за строителство на лифтове в света категорично отказаха да заменят лифтове, използвайки старите основи

Австрийските “Допелмайер“ и „Лайтнер“, заявиха, че подмяната на лифта, при спазване на старите фундаменти на стълбовете, и трасе, е абсолютно невъзможно от съображения за сигурност.

„Да се строи на старите основи ли? Ние няма да направим това! Разбира се, че съм шокиран от тази идея, да се изгради нова въжена линия върху 50-годишни основи!” коментира през 2020г. Гернот Фишер – мениджър в “Допелмайер въжени лифтове”.

“Ако искате да построим ново съоръжение на старите основи, това е невъзможно. Старите основи са неподходящо оразмерени. Невъзможно е да се строи на стари основи по нова технология, съгласно настоящите изисквания за безопасност. Това е невъзможно! При всички случаи, дори и ако използвате старите места на основите, вие трябва първо да премахнете старите основи и да изградите нови, съгласно новите разпоредби, подходящи за новата въжена линия. И ако строите съоръжението на стари основи, разбира се, това със сигурност носи риск за хората, що се отнася до вятъра” добави Фишер.

Позицията на „Лайтнер“ е също толкова категорична.

 

Столична община много добре знае това

През април 2022г. главният архитект на София, Здравко Здравков, призна през БНР, че действащият от 2005г. План за управление на Витоша е твърде рестриктивен и прави ремонта и смяната на съоръжения практически невъзможна.

"Направиха се доста опити за управление на този План, но винаги се среща сериозно неразбиране в необходимостта да бъде коригиран, така че да може да се развива планината по начин, който да е екологичен и да дава възможност лифтовете да бъдат ремонтирани. Имаме от едната страна План, който ни е казал какво може и какво не може, от друга страна е желанието на Столична община да се стартират действия, които да дадат възможност и Княжевският, и Драгалевският лифт да бъдат ремонтирани" коментира през 2022г. Здравков пред БНР.

 

 

И Министерството на спорта знае за проблема

Влекът „Заека“ е собственост на Министерството на спорта. Той е разрушен от силните ветрове, а министерството също не може да го подмени, поради забраните в Плана за управление. Преди години бе създадена работна група в министерството, която достигна до заключението, че при действащия План за управление на природен парк Витоша подмяната на лифта е невъзможна.

 

Проблем е и Законът за горите

Освен Планът за управление на природен парк Витоша, друга спирачка пред модернизацията и подмяната на съоръженията е Законът за горите. В него за лифтове и писти се изисква промяна на статута на земята. Нещо, което не е необходимо да се прави за други линейни обекти като далекопроводите, които са над 60 000 км, а лифтовете в цяла България са само 200 км.

Промяната на статута на земята за лифтове и писти на Витоша на практика е невъзможно, защото целият парк е публична държавна собственост. Освен това таксите за тази промяна, само за съществуващите писти, е над 40 млн. лв. И то без да се променя собствеността, което е забранено по закон. Тоест инвеститорът дава едни пари и насреща не получава абсолютно нищо. Това е поредният капан сътворен от зелените с помощта на администрацията.

 

Срещу всичко гореспоменато стоят Тома Белев и компания

Въпреки всичко гореспоменато и очевидните проблеми в Плана за управление, от години зелените твърдят, че проблем няма. Те избирателно цитират текста, че „реконструкцията на лифтовите съоръжения се ограничава в границите на съществуващите трасета“, казвайки, че подмяната е възможна. Пропускайки всички други детайли те плашат с протести всеки, който посмее да опита да отпуши процедурата.

Не е и ясно какви са техните интереси, тъй като модернизирането на лифтовете ще намали драстично хилядите автомобили, които се качват всеки уикенд на Витоша и освен, че замърсяват въздуха, причиняват и шумово замърсяване, което стресира животните.

Вероятно те го правят, за да могат да се отчитат пред техните благодетели от алпийските държави, които чрез различни фондации финансират съществуването на зеления НПО сектор в България.

Така те, и с очевидната подкрепа на кмета на София Йорданка Фандъкова, успяха да окажат достатъчно натиск върху Министерството на околната среда и водите, което от своя страна държи изготвения през 2015г. План за управление на трупчета, отказвайки да го придвижи и приеме.

 

Собственикът на „Витоша ски“ Ерик Гумерер, чиято фирма „Техноалпин“ е световни лидер за техника за производство на изкуствен сняг и оперира в повече от 50 държави, също изрази мнението, че Витоша не е приоритет за Йорданка Фандъкова

„Не вярвам, че възстановяването на лифтове е нещо, което е много важно за кмета Фандъкова. Защото, в противен случай, тя би направила всичко възможно, за да ни помогне да направим преустройството на лифта възможно най-скоро. Това би имало огромно въздействие за целия град при всички случаи. Това е място, което е близо до града. Хората могат да се качват в планината. Това е уникално място. И обикновено всеки кмет трябва да създава много работни места. Затова не й вярвам. Тя трябва да направи повече” коментира Гумерер.

 

Проект за модернизация на всички лифтове има още от 2009г.

Още през 2010г. собственикът на лифтовете представи проект, който предвижда подмяна на всички лифтове с нови и изключително модерни съоръжения. До планината ще се стига с две нови кабини – Симеоновска и Драгалевска. Проектът включва няколко зони за начинаещи, където деца да могат да се учат, фън парк във високата част, както и дълги и хубави писти от Лалето 1 и 2 и Романския лифт. 

И така Витоша си остава ръждясалата планина 

Вместо София да се превърне в уникална в света столица, в която да се стига от центъра до планината само за минути с метро и лифт, и да привлича стотици хиляди туристи, които да харчат парите си в България, планината тъне и ще продължава да тъне в разруха.

Така, докато Витоша не е приоритет за управниците, а Планът за управление продължава да не позволява каквато и да е модернизация на Витоша, планината ще продължава да е ръждясала.


     

Димо08.04.2023 г., 16:04 ч.

Уважаеми Павлин.Това ,което пишете е напълно вярно.Но също така е истина ,че Йорданка Фандъкова през всичките години на кмет открито вземаше страната на еколозите.Нещо повече,тя допуска хиляди коли да се качват на Витоша .И още ,защо е казала на срещата ,че няма нов план.Много добре знае ,че има от 2015 г. ,но умишлено мотае до изтича

Додо08.04.2023 г., 10:45 ч.

До Павлин:
Не, не са провинция, те са извън границата на България, която миинава по околовръстния път на София.

Павлин 08.04.2023 г., 10:37 ч.

До г-н Йонов
Ако ми позволите от ваше име да уточня, че се обръщате към коментара на Попов.

Павлин 08.04.2023 г., 10:35 ч.

До г-н Додо
Мадан и Кърджали провинция ли са ? :)

Павлин08.04.2023 г., 10:34 ч.

До г-н Димо
Току що разбирам, че Йорданка Фандъкова може би е МОСВ. Министрите до 2022г. в МОСВ бяха назначавани от г-н Борисов. Актовите издавани или спирани от МОСВ са приоритет на приятелите на г-н Борисов - "природозащитниците", задкулисно.

Павлин08.04.2023 г., 10:28 ч.

До г-н Попов
Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Белев е разрушителя на България. Той разрушава, няма как да упрекнем английският крал.

Додо08.04.2023 г., 10:16 ч.

Така е , когато София и планината на София се управлява от хора, които нямат нищо общо с града или с Витоша! Шепа интересчии от провинцията издевателстват над 1.5 милиона софиянци и като ги погледнеш, все от партийната коалиция Дермократична България. Крайно време е зелените интересчии да бъдат подведени под отговорност за дейст

Димо07.04.2023 г., 11:10 ч.

За състоянието на Витоша главният виновник се казва Йорданка Фандъкова.

Йонов06.04.2023 г., 19:46 ч.

Ей зелен трол ,а кой е бил директор на парк Виташа 15 години?Кой е правил плана със забраните?Рекетьори мръсни.

Попов06.04.2023 г., 19:35 ч.

Абе вие, усещате ли се,че все Белев вие в главата.Смешници.

 


Последни

България

Парламентът сложи край на зеления рекет

   09 Април 2024   3540    1