10 фирми обжалват избора на изпълнител за модернизация на ЖП магистрала Тракия

  27 Февруари 2019, 12:21     2650     0   
     


Десет жалби срещу избора на изпълнители за модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец са подадени в Комисията за защита на конкуренцията до сега.

Общата стойност на обекта ще бъде над 909 млн. лв. без ДДС (при обявена прогнозна стойност 1,024 млрд. лв. без ДДС).

По част от жалбите вече са образувани производства. Шест от тях са срещу класирането за първия участък. Те са подадени от консорциум „Митилинос- Оскар-Ксантакис“, от консорциум „Интоса ЕПВ“, от обединение „Ар Ес Ес Ес Джойнт“, от фирмите „Асталди“ АД, „Актор“ АД и „Терна“ АД.

Срещу определения изпълнител по втората и третата позиция жалбите са по две – на ПСТ „Груп“ и ДЗЗД „Евро път“ , и на „Интоса ЕПВ“ и консорциум „Щрабак Джи Пи Рейл 2017“ 

Проектът „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ на стойност 1,024 млрд. лева. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове.

В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се модернизация на 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците.

Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на месец февруари 2019 г.