90% от морската сол на световния пазар съдържа микро частици пластмаса

  19 Октомври 2018, 15:21     10469     0   
     


Преди няколко дни от Националния университет в Инчон, Южна Корея публикуваха изследване за съдържанието на микро цастици пластмаса в морската сол. Резултатите са, че от 39 тествани световни марки морска сол, в 36 от тях са намерени частици пластмаса.

Парчетата микро пластмаса попадат в морската сол на пазара, като резултат от замърсяването на световния океан с пластмаса. Те са прекалено малки за да бъдат отделени от солта при производство и по този начин, според изследването, всеки човек поглъща средно по 1000 микро частици пластмаса годишно.

„Изследването ясно показва, че това, колко пластмаса ще попадне в човешкото тяло през солта, е директно свързано с замърсяването на морските води в региона“, каза Сунг-Кю Ким – морски биолог в Националния университет в Инчон, Южна Корея.

Най-високите стойности на съдържание на пластмаса са установени в пробите от Азия. В продукта от Индонезия, държавата с едни от най-замърсените води в света, се е съдържало най-голямо количество микро пластмаса.

Най-ниски стойности са отчетени при продуктите, които се предлагат на пазара в Европа.

Не е ясно дали микро частиците пластмаса са вредни за човешкото здраве. Преди по-малко от месец, от Университета в Йорк,  публикуваха доклад за рисковете от замърсяването с микро пластма. Докладът е заключил, че не са правени достатъчно изследвания и няма достатъчно данни за вредата от нея.

Global Pattern of Microplastics (MPs) in Commercial Food-Grade Salts: Sea Salt as an Indicator of Seawater MP Pollution