До месец съдът ще се произнесе за втората кабина в Банско

  15 Ноември 2018, 12:23     3034     3   
     


5-членен състав на Върховния административен съд обяви за окончателно решаване делото срещу решението на Министерския съвет за промени в плана за управление на националния парк Пирин.

Промените, приети от Министерски съвет на 28 декември 2017г., позволяват при инвестиционно предложение да бъде започната процедурата за изграждане на втора кабина в Банско.

След решението на съда, адвокатите на Министерския съвет и Министерство на околната среда и водите, както и тези на еко организацията, която обжалва решението на Министерски Съвет, имат 10-дневен срок да представят своите писмени бележки. Съдът трябва да се произнесе с окончателно решение в срок до един месец.

Мирослав Калугеров, директор на дирекция в екоминистерството присъства на делото за да защити решението на правителството и коментира ситуацията:

"С изменението на плана не се предвижда изграждането на обекти, а се допуска такова. В националите паркове е допустимо изграждането както на спортни съоръжения, така и на обекти, които да са в полза на хората. Ако има някакви инвестиционни предложения, те разбира се, ще бъдат задължително подложени на Оценка за въздействие върху околната среда.“


     

Някой21.11.2018 г., 16:35 ч.

Дано спасим планината и се спре с мнипулацията....много е тъжно всичко това.

Иван15.11.2018 г., 17:41 ч.

Дано има втора кабина на Банско, за да не се чака на опашка и тази зима!

Maxim15.11.2018 г., 16:06 ч.

Дано ВАС ни направят хубав подарък за коледните празници и се вземе решение да има втора кабинка най-накрая