МОСВ обжалва решение на ВАС за Пирин

  01 Април 2019, 20:56     4839     4   
     


Министерство на околната среда и водите обжалва решението на тричленен състав на Върховния административен съд, с което се разпорежда да се прави екологична оценка и оценка за съвместимост със зоните по Натура на новия план за управление на НП Пирин .

Постановеното решение е прецедент, защото от двадесет и пет години се правят планове за управление на защитени територии, каквито са националните паркове. Досега на нито един действащ план за Пирин, Рила и Централен Балкан не е правена екологична оценка. Това е така защото самият план е екологичен документ от над 500 страници. В него се определя състоянието на защитената територия включително и на растителните и животински видове. Тяхното разпространение и опазване. Детайлно се дефинират нормите и режимите, по които се управлява тази територия. Създават се зони, в които по различен начин са допустими дейности включително и човешка намеса. Има и  резервати, където е забранено да стъпва човешки крак. Във всеки един парк има туристически зони, които определят местата за туризъм и какво е допустимо да се прави там. Задължително изискване на плановете е, когато има инвестиционен проект, но конкретен с точна локация и джипиес координати и параметри той  да се подлага на ОВОС или екологична оценка.

Всички тези изисквания в плановете са заложени по екологичното ни законодателство и наредбите към него. Досега всичко това се е изпълнявана стриктно.

Въпреки, че няма закон, по който да се задължава МОСВ да прави екологична оценка на такъв план, тричленен състав на ВАС с много спорни и неубедителни доводи постановява преди 2 седмици, специално за плана на НП Пирин да се прави такава екологична оценка ,независимо ,че има многогодишната практика и решения на същият този ВАС по десетки други дела точно в обратната посока - че плановете  за управление са рамкови документи, в който няма конкретни инвестиционни намерения и проекти и по тази причина не е необходимо да се прави екологична оценка.

При положение, че петчленният състав на ВАС отхвърли решението на долната инстанция и постанови да не се прави екологична оценка на плана за управление на НП Пирин, ще е възможно до края на годината той са бъде приет от Министерски съвет и да влезе в сила .Това ще даде възможност още от догодина да започнат процедурите по изграждане на втората кабина в ски зона Банско. Ако съдът потвърди решението да се прави оценката, с всички процедури и обжалвания от зелени организации, най-рано след 3 години ще стартира изграждането на новият лифт. Дотогава всяка зима ще продължават огромните опашки.

 


     

Петър 04.04.2019 г., 10:02 ч.

Партия Зелените не съществува! Това е решение на ВКС! Това са група лъжци и измамници откраднали името от партия "На зелените". Зелените нямат нищо общо с демокрация или капитализъм. На последните избори имат 12х. Гласа!

Димо02.04.2019 г., 18:13 ч.

Ние тук от 15 години 1 лифт не можем да направим а в Норвегия ще строят лифт с дължина 45 километра.Да тичат срещу нас не можем да ги стигнем.

Христов02.04.2019 г., 14:59 ч.

Крайно време е да се вземе окончателно решение за втори лифт на Банско!

Мартин02.04.2019 г., 14:34 ч.

Дано хората на Христо Иванов от ВАС да проявят здрав разум и този път да разрешат развитието на Банско! Иначе обричат на глад и мизерия цял регион в този край на България!