Новият план за Борисовата градина не предвижда разрушаване на стадион Васил Левски

  28 Май 2019, 14:35     5035     0   
     


На 05.06.2019г. ще се проведе представяне на новия Подробен устройствен план(ПУП) на Борисовата градина. Представянето на проекта ще се състои в 17.30ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230. Второ обществено ще се проведе на 26.06.2019 г. от 17:30 ч., отново в сградата на УАСГ. Това съобщават от районните общини в столицата.

Предложеният нов устройствен план на Борисовата градина не предвижда разрушаване на стадион Васил Левски. Допуска се единствено покриване на трибуните с "леки козирки". За стадион Народна армия се позволява същото, но пък се забранява изграждането на нови игрища и разширяването на сегашните. Забранява се и ново строителство около стадиона. Ако ПУП-а се приеме в предложеният вариант, това означава, че се слага край на твърденията, че на мястото на стадионите Васил Левски и Народна армия ще се строят мол и бизнес сграда.

Ето какво предвижда планът за най-известните места в Борисовата градина:

„За езерото „Ариана“ е прието, че от особена важност е възстановяване по архивни данни на оригиналния облик на бирарията, в която следва да се предлага основно бира. По-късните намеси от 80-те години са приети за допустими – музикален фонтан със светомузика. Използването на дъното на езерото за зимна пързалка е допустимо като СПН препоръчват да се използва максимално цялата му площ. Не се допуска разполагането на преместваеми съоръжени в частта към

Орлов мост, поради негативното им въздействие върху цялостния комплекс. Ресторантът към Националният стадион се запазва и се предвижда цялата зона между мостчето и него да се използва лятно време за открито кафене. За сенници, чадъри и тенти се използват материали в неутрални цветове – бяло, нюанси на охра, зелено. Не се допуска поставяне на рекламни елементи.

За „Трите Дансинга“ (Маймунарника) се предвижда възстановяване на плановата композиция от три кръгли танцувални площадки с различен диаметър, които към момента са съхранени на терена. ПУП предлага отстраняване на всички останали съществуващи преместваеми обекти и съоръжения. Допуска се изграждане на естрада, както и поставяне на преместваеми обекти, но по индивидуални проекти, синхронизирани с резерватната стилистика и тематика. Обемно-пространствената композиция се формира при спазване на режим Ткин-1а. Не се допуска продажба на високоалкохолни напитки. Не се допуска поставяне на рекламни елементи.

За т.нар. „Климатично училище“ ПУП предвижда реконструкция по автентични данни на трите архитектурни обема. Плановата композиция може да се реконструира. Обемно-пространствената композиция следва да се формира при спазване на режим Ткин-1а. Допуска се изграждане на детски площадки.

За Лятната читалня се предвижда възстановяване по автентични данни като преместваем обект на павилиона за книги.

Възстановява се тоалетната при „Трите дансинга“ като подходът към нея се решава с настилка от естествени плочи със затревена фуга.

За Националния стадион „Васил Левски” се допуска модернизация на стадиона чрез частично покриване на трибуните с леки подвижни козирки.

Комплекс „Българска армия” – ПУП допуска модернизация на стадиона чрез частичнопокриване на трибуните с леки подвижни козирки. Не се допуска изграждане на нови и разширяване на съществуващите спортни игрища, внасяне на нови архитектурни обеми и съоръжения,както и промяна в параметрите на застрояване.

Лятна къпалня „Мария Луиза”. Възникването на лятната къпалня преди 80 години е проява на загриженост на общинските власти към здравето на гражданите. Видимата липса на поддръжка застрашава съществуването на обекта, което би могло да доведе до неговото разрушаване. Частната собственост практически не следва да възпрепятства отварянето на къпалнята за ползване, затварянето й обаче се приема в ПУП като вреден за обществеността акт. Строителството на лятната къпалня Мария Луиза е иновативен за времето си подход, по примера на който се създават и други подобни проекти в София. Немалка е и финансовата стойност на обекта. Къпалнята е свидетелство и за качеството на живот на софиянци през 40-те години на ХХ век. Големият обществен интерес към къпалнята днес е видим. Гореизложеното дава основания за определяне на Лятната къпалня „Мария Луиза” като обект със самостоятелна висока културна значимост, за който е необходимо да се определи самостоятелна превантивна устройствена защита в рамките на охранителната зона на резервата.

Много съществен момент в ПУП е допусната възможност за извършване на цялостна реконструкция на парковата част в участъка между бул. „Евлоги Георгиев”, ул. „Драган Цанков” и лесопарковото насаждение. Съгласно предписанията на ОЕСУТ в Протокол №ЕС-Г-8/30.01.2018г. (утвърден на 28.09.2018 г.) в ПУП е предвиден ремонт на Стадион „Юнак“ (зимната пързалка „Дружба“), с който да се възстанови оригиналният му облик. В участъка обхванат от съществуващата конна база, обекти на Спортна София и Розарума се предвижда формиране на цялостна паркова композиция.

Изграждането на музей „Зелена София” ще допринесе за популяризиране на историческата културна ценност, ще поеме и администрацията на парка. Изграждането на подземен паркинг в този участък ще предостави възможност за улесняване на достъпа.

Метростанция „Стадион „Васил Левски“ – ПУП предвижда изграждането на директен подземен пешеходен подход (подлез) към пешеходния тротоар пред сградата на Строителния техникум. По този начин ще се осигури безпрепятствено преминаване най-вече за учениците, при избягване на натоварения автомобилен трафик.

Горски дом – изработената от майстор Рачо Ангелов композиция от дърворезбовани архитектурни елементи представлява уникален ансамбъл, недвижима културна ценност, чиято материална, образна и функционална автентичност е неразделно свързана с парка. Преместването, което е осъществено, е оценено категорично като недопустима намеса в цялостта на ансамбъла,това е акт, който нарушава и цялостността с прилежащата паркова територия. ПУП предвижда възстановяване на оригиналните елементи на автентичните им места в съхранената им естествена среда и реконструкция на прилежащата паркова среда с оглед оптимално експониране.

Телевизионна кула –ПУП предвижда търсене на възможност за широк обществен достъп до изгледна площадка в сградата на телевизионната кула.

Център за спорт и култура „Пионер”. ПУП предвижда изграждането на изцяло нов комплекс, който ще поеме и част от спортните съоръжения на Спортна София.

Участък от жп линия. Предвижда се съхраняване на участъка от жп линията, който да бъде използван за атракцион.

Връзките между отделните части на парка, разделени от транспортни алеи се осъществяват чрез пешеходни подлези и надлези.“

Тук може да видите новия Подробен устройствен план на парк Борисова градина.