Австралия се мести толкова бързо, че GPS системите не могат да смогнат

До края на годината трябва да бъде нанесена сериозна корекция в координатите на континента Австралия, за да работят безпроблемно навигационните системи. Континентът се е преместил с 1,5...

МОСВ и Община Шабла спасяват риби и птици със самоходна машина за 400 хиляди лева

Самоходна машина за близо 400 хиляди лева ще спасява риби и птици в защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро. Машината ще ограничава заблатяването, предизвикано от инвазията на...

Изчезват мидите и рапаните в Черно море

Учени от Института по рибни ресурси-Варна проучват Черно море за установяване на екологичния статус, разпространението и запасите на нерибни ресурси със стопанско значение. 

Закона за биологичното разнообразие в България се променя

Предвиждат се промени в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), които целят да усъвършенстват нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби, облекчаване на...

СТАРТИРАТ ПЪРВИТЕ 45 ПРОЕКТА ЗА НАД 10 МЛН. ЕВРО ПО ТРАНСГРАНИЧНАТА ПРОГРАМА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ

Стартира изпълнението на първите 45 проекта за над 10 млн. евро по програмата  ИНТЕРРЕГ – ИПП Програмата България – Македония 2014-2020. На официална церемония в София заместник-министърът на...

МОСВ със собствен алманах „25 години Министерство на околната среда и водите“

По случай своята 25 годишнина (1990-2015 г.) МОСВ издаде първият по рода си в България алманах „25 години Министерство на околната среда и водите“. В него може да прочетете за: Историята на...

ЕК предлага между 2021 и 2030 г. България да не е длъжна да намалява годишните емисии на парникови газове

Европейската комисия е предложила най-ниската цел за страната ни – 0%, за нивата на годишните емисии на парникови газове за секторите извън Европейската схема за търговия с емисии в периода...

Carnival Corporation стрoи по-екологични круизни кораби

Масивните круизни кораби, които плават в световните океани също са едни от основните източници на замърсяване с въглероден двуокис (CO2). Една от круизните компании вече предприе стъпки за...

Не, Големия бариерен риф в Австралия не е мъртъв. Но, той е в беда.

Може би сте чули или прочели, че Големият бариерен риф в Австралия е обявен за мъртъв след... 25 милиона години живот. Но, преди да започнете да тъгувате трябва да знаете, че една от...

Близо 500 младежи са обучени по проекти за наблюдение на околната среда

Над 480 доброволци са обучени за наблюдение на водите и биоразнообразието по проекти, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). „Ефектът от...

На 31 октомври 2016 г. отбелязваме Международният ден на Черно море

Способността на Черно море да се възстановява от замърсяването е близо до критичната си граница. Ако тя бъде премината, може да настъпят необратими промени, които да преобразят живота на...

Номинации за разкрити престъпления срещу дивата природа

Проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България” (LIFE12 NAT/BG/001218), нoси краткото име „Горите на орела” и е финансиран от Програма LIFE+ на Европейския съюз....

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>