Приеха глоба до 1000 лв. за кърпа и чадър на дюна

  28 Март 2019, 17:38     2238     0   
     


Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, които забраняват разпъването на палатки и преминаването на автомобили през дюни. Глобите ще са от 500лв до 5000лв.

Според промените, поставянето на чадъри, палатки или плажни принадлежности върху дюни ще се наказва с глоба от 500 до 1000лв. За преминаване през дюните с автомобил или паркирането върху тях наказанието ще е между 3000 и 5000лв.

Като аргумент за въвеждането на глобите се посочва, че така ще се гарантира опазването и съхранение на дюните, както и на защитени видове на флората и фауната, които попадат в тях. Текстът бе приет с 97 гласа.