Природен парк Персина

  28 Септември 2016, 17:18     0
Снимка: http://www.persina.bg/

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като особено се набляга на запазване естественото състояние на многобройните острови, влизащи в границите на парка. Тук се намира и най-големият български и четвърти по големина в Европа дунавски остров - о. Персин, дал името на Природния парк. Неговата дължина е 15 км, а на ширина достига до 6 км.Къдроглаво пеликанче се излюпи в Природен парк "Персина" за пръв път от 58 години насам

Дирекция на Природен парк „Персина“ съобщи за новоизлюпено къдроглаво пеликанче надничащо любопитно от своето гнездо. Това е доказателство, че сформиралата се в поддържан резерват...