Cincinnati Zoo § Botanical Garden

Зоологическото дружество на Синсинати е основано през 1873 г., като официално отворя врати през 1875 г., което прави „Синсинати зоопарк и ботаническа градина“ вторият най-стар зоопарк в...

Emirates Park Zoo

Emirates Park Zoo се намира в Ал Бакия, на около 35 км. от град Абу Даби на магистралата на Абу Даби-Дубай, на район, който обхваща 90 хиляди квадратни метра, което го прави идеална дестинация за...

Природен парк Шуменско плато

ПП "Шуменско плато" е разположен на едноименното Шуменско плато. Обявен е за защитена територия на 5 февруари 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния...

Природен парк Странджа

Природен парк „Странджа“ е най-обширната българска защитена територия. Днес на територията на ПП „Странджа“ се намират 21 населени места с около 5000 души население. В границите на защитената...

Природен парк Сините камъни

Министерство на околната среда и водите прекатегоризира Народен парк “Сините камъни” в Природен, съгласно новоприетия Закон за защитените територии; На 5 август 2002 г. територията на...

Природен парк Русенски лом

В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр. Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа - Природен Парк "Русенски Лом". Паркът носи името на...

Природен парк Рилски манастир

Природен парк “Рилски манастир” заемащ площ от 25253,2 ха, и е един от най-големите природни паркове в България . Той изцяло попада на територията на община Рила и обхваща средно и...

Природен парк Персина

Природен парк "Персина" е уникален за България и е единствен по българското поречие на р. Дунав. Обявяването му цели съхранението и възстановяването на крайдунавски влажни зони, като...

Природен парк Златни пясъци

Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в страната. Намира се на 17 км североизточно от гр. Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда...