Природен парк Сините камъни

  28 Септември 2016, 17:28     0
Снимка: http://dppsk.org/

Министерство на околната среда и водите прекатегоризира Народен парк “Сините камъни” в Природен, съгласно новоприетия Закон за защитените територии;
На 5 август 2002 г. територията на Природен парк “Сините камъни” е увеличена на 11380,1 ха със Заповед № РД – 763 на Министерството на околната среда и водите.Забраняват движението на пътни превозни средства в района на лифта

От 7 до 17 часа на 22 март 2017 година се забранява движението на пътни превозни средства до Долна лифтена станция от Информационния туристическия център, който се намира до началото на...

ДПП „Сините камъни” с нов проект за устойчивото управление и устройство на парка

Проектът предвижда на пет места да бъдат изградени дървени входни табла и нови туристически пътеки с оформени кътове за отдих от селата, граничещи с парковата територия. Успоредно с това...