ДПП „Сините камъни” с нов проект за устойчивото управление и устройство на парка

  07 Март 2017, 09:33     2371     0   
     


Проектът предвижда на пет места да бъдат изградени дървени входни табла и нови туристически пътеки с оформени кътове за отдих от селата, граничещи с парковата територия.
Успоредно с това ще бъде реновирана сградата на вече съществуващия Информационно-посетителки център на парка, в началото на Хайдушка пътека.
Предвижда се рехабилитация на специализирания маршрут за хора с увреждания – Пътека на здравето. По нея ще бъдат изградени бетонови ограничителни парапети, които ще бъдат вкопани в земята по цялата й дължина.  Те ще бъдат оцветени в черно и жълто, според изискванията на Съюза на слепите. Проектът предвижда създаване и поддръжка на 4 специализирани тематични маршрута в парка – исторически, конен, дендрологичен и орнитологичен. Историческият маршрут ще бъде около м. Българка, конният ще минава по билото на планината, дендрологичният ще бъде край м. Абланово, а орнитологичния край м. Каракютюк. Ще бъдат поставени информационни табла, указващи началото и края на всеки маршрут.


Проектът „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз в размер на 85% от общите допустими разходи. Общата му стойност е 3 680 687,86 лв. като 3 128 584,68 лв. са европейски средства от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите  552 103,18 лв. от държавния бюджет. Срокът за изпълнение е до 31.03.2015 г.

Това е третият спечелен проект на Природен парк „Сините камъни” към Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. В рамките на срещата ще бъдат представени дейностите по него, очакваните резултати и екипът, който ще работи.