Природен парк Шуменско плато

  28 Септември 2016, 17:36     0
Снимка: http://www.shumenskoplato.net/

ПП "Шуменско плато" е разположен на едноименното Шуменско плато. Обявен е за защитена територия на 5 февруари 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм. Паркът, освен всичко друго, е и чудесна "зелена атракция" за всички, които обичат здравословния начин на живот. Един единствен природен парк – "Шуменско плато" се свързва с фразата "Оттука започва България". Затова той е не само част от националното богатство, предназначена да опази и съхрани природата и културно-историческото ни наследство. Той е феноменален, защото може да препраща 1300 години назад, към времето и към духа на предците.

Елате, за да се уверите!

А след това, може би сами ще се връщате тук. За да преоткривате ПП "Шуменско плато" всеки път и той да стане нашата споделена любов и отговорност!ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПП "ШУМЕНСКО ПЛАТО"

Програма за инициативи с деца, организирани от ДПП „Шуменско плато“ през м. юли и м. август 2017 г.

СТАНИ ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН

С Е Д М И Ц А на Г О Р А Т А 3 - 9 април 2017 г. П О К А Н А „Североизточно държавно предприятие“ ДП гр. Шумен „Регионална дирекция по горите“ гр. Шумен „ТП Държавно горско стопанство“ гр. Шумен

ПРОЛЕТНИТЕ ДИВОРАСТЯЩИ ЦВЕТЯ СА ЗАЩИТЕНИ!

С наближане на пролетта, още в началото на месец март, започват да цъфтят и първите диворастящи цветя в природния парк – кокиче, минзухар, циклама. Дирекцията на ПП „Шуменско плато“ напомня,...

Природата - моето вдъхновение

Дирекцията на Природен парк “Шуменско плато” кани всички деца от 7 г. до 15 г. за участие в Национален конкурс за детско творчество “ПРИРОДАТА - МОЕТО ВДЪХНОВЕНИЕ”. Децата могат да участват...