Природен парк Странджа

  28 Септември 2016, 17:31     0
Снимка: http://www.strandja.bg/

Природен парк „Странджа“ е най-обширната българска защитена територия. Днес на територията на ПП „Странджа“ се намират 21 населени места с около 5000 души население. В границите на защитената територия попадат цялата община Малко Търново, по-голямата част от община Царево и много малка част от община Приморско.

Седалището на Дирекцията на ПП „Странджа“ е  в  гр. М. Търново. От 2003 г. функционера офис на Дирекцията и в гр. Царево.

През 2007 г. в Малко Търново е открит информационно-посетителски център на ДПП “Странджа”, през 2011- в Граматиково, а през 2012 - Специализиран разсадник  за редки видове и Посетителски център в м. Качул, землище на с. Граматиково, в близост дo р. Велека. В изпълнение на ОПОС предстои откриването на офис и информационно-посетителски център в гр. Ахтопол.

Резервати на територията на парка: Резерват “Витаново” (1112,4 ха), Странджа резерват “Узунбуджак” (“Лопушна”,2581,5 ха), Резерват “Средока”(607,8 ха), Странджа резерват “Тисовица” (749,3 ха) и Резерват “Силкосия”  (396 ха).

За повече информация посетете http://www.strandja.bgРазследват незаконна сеч в Странджа

Текат проверки за незаконна сеч в земеделски територии в Странджа, съобщиха от парковата дирекция в Малко Търново. Регионална дирекция по горите – Бургас извърши проверка за незаконна сеч...