Проверка установи, че 43 стари лифта нямат строителни книжа

  08 Юли 2020, 16:01     4564     0   
     


При проверка, възложена от Върховна административна прокуратура, е установено, че за 43 лифта няма строителни книжа.

От Върховната административна прокуратура припомниха, че миналата година беше възложена проверка на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН) за спазване на нормативните актове по устройство на територията, както и за безопасна експлоатация и технически надзор на всички кабинкови и открити въжени линии в страната. Тя е обхванала всичките 120 линии.

В хода на проверката е установено, че при 71 от съоръженията не са установени нарушения, а за 49 от тях няма данни за наличие на издадени строителни книжа и за въвеждане в експлоатация. Без документи за въвеждане в експлоатация са 43 лифта и въжени линии. Липсват данни за техническото състояние на 14 обекта. Четири от тях са в лошо състояние, но те не са в експлоатация.

Проблемът не е нов. Причината тези въжени съоръжения да нямат необходимите документи е, че по-голяма част от тях са строени преди 40-50 години.

Някои са изграждани от министерства и държавни предприятия, а други от общини, университети и туристически организации.

Трети пък са правени по разпореждане на Окръжните комитети на Българската комунистическа партия.

Този проблем е често срещан при старите лифтовете и други такива линейни съоръжения (водопроводи, трафопостове ,електропроводи и др.). Това е така, защото при приватизацията и реституцията, документацията, по която са раздържавени, е липсвала или е била непълна.

Това не означава, че тези обекти са изградени без строителни книжа. Те всъщност не са намерени, защото са строени много отдавна.

Въпреки това, те формално се водят незаконни.

При установяване на такива факти, законът разпорежда да се издават „Удостоверение за търпимост“, след като се извърши обследване и се съставят протоколи за тяхната безопасност.

Такъв е начинът, строените преди десетилетия обекти, да се узаконяват, а не да се съборят. Затова при проверката на Прокуратурата най-много такива случаи са установени в местата, където няма строени нови лифтове, като Витоша, Мальовица и Белица.

Няма намерени нарушения при новопостроените въжени линии в Пампорово, Боровец и Банско.


     

 


Последни

България

Откриха 4 тона пестициди близо до Червен бряг

   04 Август 2020   217    0