Увеличиха Натура 2000 с две нови зони в Рила

  07 Декември 2018, 15:38     1408     1   
     


Днес Националният съвет по биоразнообразие прие включването на две нови зони от Рила в Натура 2000. Вместо МОСВ да започне да ревизира неоправдано голямата площ влизаща в границите на Натура в България(34% от територията на държавата), те разширяват мрежата с още две нови зони в Рила без особени аргументи.

Съвета по биоразнообразие към МОСВ е съставен от 24 члена - 13 са от държавните структури 9 от  научните среди (основно Природонаучният музей) и двама са от зелените организации WWF и Дружеството за защита на птиците. Други представители на гражданския сектор или местни хора и власти няма.

Това се прави въпреки ,че няма абсолютно никакви достоверни научни данни, защо трябва да има разширение на зоната. Всичко, което е представено на съвета ,като обяснение е на базата на теоретични модели и предположения за наличие на определени видове. Не са представени доказателства и факти ,които да водят до извода ,че Рила буфер трябва да се потвърди.

Няма извършени теренни проучвания, снимков материал, джипиес координати или информация от тракери за проследяване на животните. Това ,което е представено на съвета съвместно от БАН, WWF и Дружеството за защита на птиците са непрофесионални разработки, които нямат нищо общо с европейските правила и норми за събиране на доказателствен материал за наличие или не на видовете.

Точно по този начин, без потвърдени надеждни научни факти е определена и цялата зона Натура 2000 в България. Затова и сме шампионите на Европа с 34% от територията на страната.

Днешното решение е взето при пълно незачитане на мнението на местните хора от населените места граничещи с Рила. Поредните рестрикции ще допринесат за още по-голямо обезлюдяване на селата в околността. Откакто е създаден Национален парк Рила, поради множеството екологични ограничения, в района са изчезнали 40 села с 27 000 човека население, само за 20 години.


     

Стенмарк07.12.2018 г., 16:57 ч.

Със сигурност това ,което правят зелените е дилетанско е най-вече популистко.Пак им се кланят.