Започва преброяване на прилепите в 55 български пещери

  27 Януари 2020, 17:18     2923     0   
     


Водещи български експерти правят теренен мониторинг на прилепите в момента в България.

Обследването ще се извърши в над 55 естествени пещери и изкуствени убежища до края на февруари 2020 г. Мониторингът се осъществява по проект на Изпълнителната агенция по околна среда - „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“, финансиран по ОПОС 2014-2020.

С посещението на обектите се цели да се извърши мониторинг на зимуващите видове прилепи, като се използват само дистанционни методи за броене. Прави се заснемане на струпвания или единични екземпляри, , измерване на температура и влажност на пещерното убежище, оценка на заплахите на местообитанието. Категорично не се вземат, задържат за временно или постоянно, нито живи, нито мъртви екземпляри от описаните видове прилепи.

Мониторингът се осъществява от ДЗЗД „ЕНВИМОН“. В преброяването участват 3 екипа.

В екип 1 са Свилен Делчев - ръководител, който е експерт по прилепи и член на комисия за опазване на пещерите при Българската федерация по спелеология, Ивайло Велинов, са експерти и Анри Мориц Хаздай – асистент. Те вече са извършили мониторинг на Шаралийската пещера и пещера Моровица в с. Гложене.

В екип 2 са включени Красимир Киров - ръководител, който е уредник-еколог в Историческия музей в Русе и експертите Любомир Янков, Таньо Марков и Крум Сираков. Специалистите са извършили проверка на броя на прилепите в пещерите Андъка, Бачо Киро, Мусинска, Еменска, язовир „Александър Стамболийски“ (язовирна стена), Орлова чука, Гъбарника и Божкова дупка.

В екип 3 влизат Стоян Йорданов, ръководител и експерт по прилепи, докторант към Софийския университет, като и експертите Борислав Борисов и Велин Вълчев. Те са направили мониторинг на Братановата пещера, Еленина дупка – Калето, Прилепен хотел Перла-2, Голямата въпа. Посетени са още пещерите Иванова вода и Гаргина дупка.