ВАС върна за преразглеждане делото за екологичната оценка на новия план за управление на НП Пирин

  05 Декември 2018, 14:02     2441     2   
     


Петчленен състав на Върховния административен съд върна за преразглеждане делото за екологичната оценка на новия план за управление на Национален парк Пирин.

Делото е по жалби на „Сдружение ВВФ - Световен фонд за дивата природа - Дунавско-Карпатска програма България" и „Асоциация на парковете в България, на Т. Белев и на А. Карагьозов“ срещу решението на служебния министър Ирена Кръстева да не се прави допълнителна оценка за въздействие върху околната среда на новия план за управление на Пирин.

На 26 април 2018г. тричленен състав на ВАС реши, че трябва да се направи допълнителна екологична оценка към плана за управление на НП Пирин. С решението си от днес, петчленният състав на ВАС при възраженията на Министерството на околната среда и водите, отменя решението от 26 април и отрежда делото да бъде преразгледано от друг тричленен състав.

Ето какво се казва в решението на Върховния административен съд:

Цялото решение може да прочетете тук

„Решението е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, като последица от съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което налага отмяната му и връщане на делото за ново разглеждане от друг тричленен състав на Върховния административен съд.

Воден от горното и на основание чл. 222, ал. 2 т. 1 АПК Върховен административен съд петчленен състав на Втора колегия

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 5510 от 26.04.2018г. на Върховен административен съд, тричленен състав на шесто отделение по адм. дело № 3922/2017г. по описа на ВАС и ВРЪЩА делото за ново разглегждане от друг тричленен състав на Върховния административен съд

РЕШЕНИЕТО е окончателно.“

 

 


     

Стенмарк06.12.2018 г., 16:20 ч.

Държавата в този случай си върши работата. Проблема е във възможноста за безкрайно обжалване.И не само за Пирин жалят зелените.И за Струма,Хемус,тунела под Шипка,Русе Търново ,завода за боклук в София ,много са .Тук трябва да се направи нещо.

RUMQNA06.12.2018 г., 12:37 ч.

Отново някой не си е свършил работата и е нормално да се върне делото, после само ,ако обичате, не обвинявайте концесионера като държавата е свършила повечето поразии