Може ли България сама да си осигурява ядреното гориво?

  21 Май 2022, 19:14     6022     3   
     


Страната ни е една от най-богатите в Европа по залежи от уран. До 1988г. е имало 48 мини и две преработвателни предприятия в Елешница и Буково. От 1942 година, когато немци откриват залежи, до края на 80-те, България е изнесла над 30 000 тона уран. Рудата и концентратът, в продължение на над 40 години, са заминавали за Съветският съюз под надзора на КГБ. Българският уран е в основата на съветска ядрена програма и разработването на ядрените оръжия през 50те и 60те години на миналият век.

До 1990г. България е добивала почти 2% от световното производство на уран. През 1988 г. са  изкопани рекордните 645 тона уран . Добивът е прекратен през 1992г. от правителството на СДС, когато министър председател е Филип Димитров, поради  неефективност. Част от мините са изоставени, някои запечатени, а други  рекултивирани.

В момента има бум на търсенето на уран в световен мащаб. Само в Европа към настоящия момент работят 143 ядрени реактора. В целия свят се строят нови ядрени мощности.

В същото време, по стари изчисления, в България все още има залежи от най-малко 40 000 тона уран. Това е и причината през 2006 година четири световни компании да поискат да възстановят уранодобива в страната. Заявки тогава са пуснали руската ТВЕЛ, канадските Canadian resources house и Cameco, както и австралийската Headgate. По това време обаче, под натиска на Европейската комисия, България вече е затворила 4 блока в АЕЦ Козлодуй. Тогава европейските настроения са все още негативни към ядрената енергия.

Днес енергийната криза в Европа вече е факт. Факт е и решението на Европейската комисия, която официално прие ядрената енергия за зелена. Възобновяемите енергийни източници все още са несигурни производители на енергия, защото зависят от климата, и не могат да покрият нуждите на енергоемките производства.

Все още няма и достатъчно достъпни и ефективни възможности за съхранение на добитата през деня енергия.

Така в днешно време енергийната независимост е най-важният компонент от националната сигурност на една страна. С възможността за изграждане на 7 и 8 реактор на АЕЦ Козлодуй  ще възникнат и въпросите -  от къде, какво и колко ядреното гориво ще е необходимо за работата на  реакторите. Същото е валидно и за 5 и 6 реактори.

Възстановяване на уранодобива в България, при наличните големи залежи, ще ни осигурят сигурност и икономическа стабилност за години напред. Този ресурс може да ни осигури стабилност при зеления преход, до момент, в които възобновяемите източници не станат достатъчно ефективни и евтини.


     

Иво26.05.2022 г., 14:40 ч.

Добива на уран не означава, че ще имаме ядрено гориво за централите. За да се получи ядреното гориво, урана трябва да се обогати, а в България няма такива предприятия. Но принципно ако е икономически изгодно и безопасно защо не..

Димо23.05.2022 г., 18:57 ч.

Две канадски и една австралийска компания искат да възстановят уранодобива в България .Надали ще наемат затворници.

Народна медия23.05.2022 г., 16:21 ч.

Добивът на уран се извършваше по два метода - с копаене на рудата от ЗАТВОРНИЦИ в минните галерии и с излужване на скалите (шисти, мвого плътни глини, служат като екрани, защото не пропускат). Излужването е ставало през сондажи за добив (съвсем същите кято тези за газ) като са вкарвали СЯРНА КИСЕЛИНА. Само, че добивът е спрян не по ?