ВАС окончателно отхвърли жалбата срещу АМ Струма през Кресненското дефиле

  01 Ноември 2018, 14:41     2434     0   
     


Върховният административен съд окончателно е отхвърлил и на втора инстанция жалбата срещу Лот 3.2 от АМ Струма през Кресненското дефиле. Жалбата е срещу одобреното инвестиционно предложение за изграждане на магистрала АМ Струма през Кресненското дефиле по източния вариант и екологичната му оценка.  

Според приетия източен вариант, движението в двете посоки ще се осъществява по различни трасета. Едното е в посока Гърция и ще минава по сегашния път през Кресненското дефиле. Пътя от Кулата към София ще минава по ново трасе, източно от Кресна.

Решението на Върховния административен съд е следното:

ОТХВЪРЛЯ искането на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ и Д. Василев за спиране на производството по адм. д. № 12483/2018 година по описа на Върховния административен съд и сезиране на Конституционния съд за установяване на противоречие на разпоредбата на чл. 99, ал.7 ЗООС с чл. 56, чл. 120, ал. 2 и чл. 125, ал. 1 от Конституцията на Република България. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ и Д. Василев срещу решение № 6834/23.05.2018 година на Върховен административен съд по адм.д. № 13132/2017 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 12483 по описа на Върховния административен съд за 2018 година.