ВАС окончателно отмени заповедта за спиране на строителството на „Златен Век“

  17 Юли 2021, 15:13     3089     0   
     


Снимка: След решението на Върховния административен съд, ДНСК вече няма право да издава заповеди за спиране на строежа, докато не приключи съдебното дело за валидността на разрешителното за строеж.

Строителството на небостъргача "Златен век" на строителната фирма "Артекс" може да продължи. Това става ясно от определение на Върховния административен съд (ВАС) от вчера.  

С него ВАС потвърди определението на Административния съд – София-град (АССГ) от 25 юни, което отхвърля заповедта за спиране на строежа, издадена от новоназначения директор на Дирекция за национален строителен контрол(ДНСК) Влади Калинов.

Тогава строителният надзор се мотивира със заключението, че разрешението за строеж на небостъргача е изтекло още през януари 2020 г. и всичко издигнато след тази дата трябва да бъде разрушено.

От "Артекс" обаче обжалваха пред АССГ, който отмени заповедта на Калинов, а вчера и Върховния административен съд окончателно потвърди това решение.

Строителната компания е представила пред съда доказателства за нанесените ѝ вреди от първото спиране на проекта – от април 2019 до май 2021 г., което ВАС обяви за незаконно. Според тези данни "Артекс" е загубила над 18 млн. лв. заради забавянето на строежа, неустойките по него и пропуснатите ползи заради отказали се клиенти.

Като обезпечение на предявения установителен иск „Артекс“ поиска и налагане на обезпечителна мярка – спиране на производството по издаване на заповед за спиране на строежа. Искането беше уважено от Административен съд – София град, който спря ДНСК да издадат пореден незаконосъобразен акт с мотива, че „последващо евентуално незаконосъобразно спиране на строежа ще причини значителни и трудно поправими вреди за дружеството“.

Наложената от първоинстанционния съд обезпечителна мярка днес беше потвърдена и от ВАС.

„Строителството на "Златен век" продължава и не може да бъде спирано по инициатива на ДНСК до произнасяне с окончателен съдебен акт по предявения от "Артекс" иск", обяви инвеститорът с писмо до медиите.