Европейската Агенция по Околна Среда прие българското докладване за местообитанията

  17 Септември 2020, 13:46     2675     0   
     


Европейската Агенция по Околна Среда официално затвори папката на България за докладването по чл.17 от Директивата за местообитанията.

На 8 септември Европейската Агенция по Околна Среда (ЕАОС) официално затвори папката на България за докладването по чл.17 от Директивата за местообитанията. Докладът е относно състоянието на растителните и животинските видове в цялата страна. Това е финалната техническа стъпка за приключване на процедурата.

В изпратеното съобщение ЕАОС изразява своята огромна благодарност за приноса на Република България към цялостния процес.

Това е поредно доказателство за качествената и срочно извършената работа на българските еколози.

Еколози откриха рядък бръмбар, който не е срещан в България от 50 години 

Дейността по докладването беше извършена от ДЗЗД „ЕНВИМОН“ в изпълнение на договор № 3683/14.12.2018г. с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията“.