Конкурс "Съкровищата на Природен парк „Русенски Лом"

  22 Февруари 2017, 07:36     1430     0   
     


Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ организира конкурс посветен на Седмицата на гората 2017 година.

Поканени са за участие младежи от 5 до 18 години.

Темата е „Съкровищата на Природен парк „Русенски Лом“.

Предвидени са 3 категории, в които желаещите могат да се включат:
І. Рисунка:

За участие са поканени художници на възраст между 5 и 14 години. Всеки участник може да представи до 2 работи.
Рисунките трябва да бъдат представени във формат ¼ кадастрон или 35 на 50 см. Техниките могат да бъдат черно-бял или цветен материал: акварел, темпера или пастел. Участниците ще бъдат разделени в следните групи:
1). 5-6 годишни
2). 7-10 годишни
3). 11-14 годишни
Всяка рисунка трябва да има следната информация на гърба: 3 имена, училище, населено място, години, клас, телефон за връзка на родител.
ІІ. Комикс:
Поканени са за участие художници от 5 до 18 години. Всеки участник може да представи до 2 работи.
Комиксите да бъдат представени във формат ¼ кадастрон или 35 на 50 см. Техниките могат да бъдат черно-бял или цветен материал: акварел, темпера или пастел.
Ще се оценява свързаността с темата на конкурса.
ІІІ. Инициатива за популяризиране „Съкровищата на ПП „Русенски Лом“
Индивидуални участници или групи до 3ма участника на възраст между 14 и 18 години могат да представят подробно текстово описание на инициатива за популяризиране на Природен парк „Русенски Лом“ и неговото биоразнообразие.
Инициативите могат да включват различни по характер дейности, например /неизчерпателен списък/ създаване на игра; презентация; сценарий за събитие; тематичен маршрут; засаждане на растения; доброволчески акции; оформяне на материали за публикуване в интернет и др. Дейностите трябва да са насочени към младежка аудитория като представя темата по атрактивен начин. Задължително е наличието на познавателни елементи.
Текстът трябва да е до 1 стандартна печатна страница А4 и да описва дейност или група от дейности. Участниците трябва да предоставят следната информация: Имена на участник/участници, училища, електронна поща, телефон за връзка.
ДПП „Русенски Лом“ ще разгледа предложенията като подпомогне реализирането на най-добре класираната инициатива.
Рисунките, комиксите и описанията на инициативите трябва да бъдат изпратени по пощата или донесени в офиса на Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ до 31.03.2017 г. , на следния адрес:
ДПП „Русенски Лом“ – „За конкурса“
бул. „Скобелев“ №7,
гр. Русе 7000,
Най-добрите работи, избрани от независимо, компетентно жури, ще бъдат оповестени на 3 април 2017 г. на сайта на ДПП „Русенски Лом“ – www.lomea.org. Избрани работи ще бъдат подредени в изложба в MALL Русе на 3.04.2017г. от 11 часа. Награждаването на отличените ще бъде направено при закриването на изложбата на 11 април, от 14 часа.

Източник: ДПП „Русенски Лом"